maandag, 6. juni 2016 - 12:11

Verstoring dag- en nachtritme verhoogt borstkankerrisico

Verstoring dag- en nachtritme verhoogt borstkankerrisico
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Rotterdam

Langdurige verstoring van het dag- en nachtritme verhoogt het risico op borstkanker en leidt tot gewichtstoename bij muizen. Dit blijkt uit studies beschreven in het proefschrift van Kirsten Van Dycke, die op 7 juni promoveert aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Het proefschrift beschrijft ook verschillende studies naar onderliggende mechanismen en manieren om verstoring van het dag- en nachtritme makkelijker op te sporen bij de mens.

Het onderzoek beschreven in dit proefschrift maakt onderdeel uit van een langdurige samenwerking tussen het Erasmus MC en het RIVM, met financiële ondersteuning van het Strategisch Onderzoeksprogramma RIVM (SOR) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

In Nederland werken 1,2 miljoen mensen (16 procent van de beroepsbevolking) soms of regelmatig in de nachtdienst. Ongeveer 3,8 miljoen mensen (51 procent) geven aan soms of regelmatig tijdens de avonduren te werken. Nachtwerk kan niet afgeschaft worden, zeker niet in onze voortschrijdende 24-uurs economie. De laatste jaren zijn er steeds meer aanwijzingen dat langdurig werken in ploegendiensten een risico voor de gezondheid kan vormen, zoals een verhoogde kans op borstkanker bij vrouwen. Dit proefschrift draagt bij aan onze kennis over de causale relatie tussen nachtwerk en gezondheidseffecten en geeft inzichten die kunnen leiden tot strategieën die deze gezondheidsrisico's verkleinen.