maandag, 22. augustus 2016 - 17:37 Update: 25-08-2016 8:33

Recordaantal van 89.000 door Leger des Heils geholpen mensen

Leger des Heils helpt recordaantal van 89.000 mensen
Amsterdam

Afgelopen jaar heeft het Leger des Heils het recordaantal van 89.000 mensen geholpen, zo’n 10.000 meer dan het jaar daarvoor. Dit heeft de hulporganisatie maandag bekendgemaakt.

'De groei werd met name zichtbaar in het ambulante werk, de buurtgerichte activiteiten en kledingwinkels', aldus de hulporganisatie. Ook was het Leger nauw betrokken bij de opvang van vluchtelingen in de regio. 

Decentralisatie zorg

'In een jaar dat gekenmerkt wordt door veranderingen en waarin de consequenties van de decentralisatie in de zorg zichtbaar worden, staat het Leger des Heils nog altijd voor zijn missie,' constateert commissioner Hans van Vliet, commandant van het Leger des Heils in Nederland, in het jaarverslag van de hulporganisatie.

Het zijn roerige tijden in ‘Zorg & Welzijnland’, zo blijkt uit de verslaglegging van de organisatie. 'Er is sprake van ingrijpende veranderingen, de betaalbaarheid van de zorg staat erg onder druk en de complexiteit van de zorgvragen is toegenomen. Dit dwingt ons om scherp en creatief te zijn in de inzet van mensen en middelen. Daarbij willen we nieuwe wegen niet schuwen en aansluiting vinden bij de veranderende tijd,' aldus Van Vliet.

Praktijk leidend voor oplossingen

In een vraaggesprek met minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, komen die veranderingen ook aan de orde. Op veel fronten gaat dat goed, de overgang van zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten, maar in de dagelijkse praktijk gaat er ook nog veel mis. 

En dat is ook precies de plek waar de oplossingen moeten worden gezocht, vindt de minister: 'We kunnen nog dertig jaar over stelsels praten, maar we kunnen beter concreet naar de praktijk kijken. Waar gaat het goed en waar gaat het mis? En dan samen naar oplossingen zoeken. Elkaar opzoeken, van elkaar leren en samen drempels slechten,' aldus de bewindsvrouw in het jaarverslag van het Leger des Heils.

De cijfers van 2015

Het Leger des Heils heeft op veel terreinen van zich doen spreken in 2015. Zo deed de organisatie onderzoek naar verwarde mensen op straat en stelde daarover een rapport op. Belangrijkste conclusie: 51% van de mensen in de opvang kan niet zelfstandig wonen. Voor hen is een vorm van beschermd wonen noodzakelijk.

Ook bood het Leger hulp bij de vluchtelingenstroom die Europa in 2015 bereikte en ook ons land niet ongemoeid liet. Op tal van plaatsen zetten heilssoldaten en vrijwilligers zich in om vluchtelingen van kleding te voorzien en ondersteuning te bieden bij de opvang (in totaal zo’n 3.000 mensen).

In 2015 is 13% meer kleding ingezameld dan in 2014. Dat komt door een aantal nieuwe inzamelcontracten en doordat extra energie is gestoken in bestaande inzamelgebieden. Ook de oproep om te doneren voor Syrische vluchtelingen heeft geholpen om duizenden stuks kleding, dekens en knuffels uit te delen in Nederland en Griekenland.

Collecte-record

De landelijke huis-aan-huiscollecte bereikte een nieuw record met een opbrengst van € 741.000 tegen € 678.000 in 2014. Ten slotte namen 5.138 mensen in het verslagjaar deel aan een arbeidsre-integratietraject via het Leger des Heils – een stijging met bijna 300 personen.

Van Vliet: 'Het Leger des Heils in Nederland is meer dan ooit actief om in Gods naam daadkrachtig en professioneel hulp te bieden aan de medemens. Uiteraard zijn we ontzettend dankbaar voor het vertrouwen van donateurs, overheden en organisaties die ons de mogelijkheid bieden ons werk te kunnen blijven doen. Samen leven doen we dus niet alleen.'

Categorie:
Provincie: