dinsdag, 30. augustus 2016 - 22:25 Update: 31-08-2016 15:48

Nefarma wil onderzoek naar 'medicijnfabriekjes' bij apothekers

Apothekers mogen schaarse medicijnen voor eigen patiënten zelf bereiden
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Apothekers mogen voor hun eigen patiënten geneesmiddelen alleen zelf bereiden - of afnemen van andere apothekers - wanneer er geen geregistreerde geneesmiddelen voorhanden zijn. Dit heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een recente circulaire bevestigd, zo meldt Nefarma dinsdag.

'Onafhankelijk onderzoek naar risico's'

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen Nefarma ondersteunt dit en dringt aan op onafhankelijk onderzoek naar patiëntenrisico’s bij doorlevering van zelf-bereide middelen.

Het maken van geneesmiddelen is aan strikte Europese wet- en regelgeving gebonden. Om de patiëntveiligheid te garanderen, bestaan regels rond het testen, registreren en produceren van geneesmiddelen. De grondregel luidt dat apothekers werken met geregistreerde geneesmiddelen die bewezen veilig en effectief zijn. 

Alleen wanneer individuele patiënten geneesmiddelen nodig hebben die niet op reguliere wijze verkrijgbaar zijn - bijvoorbeeld vanwege een bijzondere samenstelling of hoeveelheid – en er ook geen geregistreerd adequaat alternatief is mogen apothekers medicijnen zelf maken of desnoods afnemen van andere apothekers.

'Medicijnfabriekjes'

De IGZ constateert dat steeds minder individuele apothekers zelf medicijnen maken en dit steeds vaker uitbesteden aan gespecialiseerde collega’s die geneesmiddelen op grootschalige en industriële wijze bereiden. Onder het mom van ‘collegiaal doorleveren’ ontstaan zo ‘medicijnenfabriekjes’ die een grote groep apothekers bedienen maar niet aan de wettelijke eisen voldoen. 

Dat is in strijd met de regel dat het doorleveren van medicijnen door apothekers alleen is toegestaan in zeer bijzondere gevallen. Ook de IGZ stelt dat de risico’s voor de patiënt kunnen toenemen door deze ontwikkeling. Mocht er iets misgaan bij de productie dan kan dat veel grotere patiëntengroepen raken dan bij de geneesmiddelen die een individuele apotheek voor eigen patiënten met bijzondere behoeften maakt.

De minister van VWS en de inspectie zouden niettemin graag zien dat er juist meer ruimte komt voor het ‘collegiaal doorleveren’, ook om daarmee te kunnen besparen op de uitgaven aan geneesmiddelen. Vooralsnog houden zij vast aan het uitgangspunt dat ‘collegiaal doorleveren’ alleen is toegestaan wanneer er geen geregistreerde en adequate geregistreerde alternatieven beschikbaar zijn. 

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen Nefarma is blij dat de minister en de inspectie de bestaande wet- en regelgeving respecteren. Vanuit het oogpunt van patiëntveiligheid zijn die regels er immers niet voor niets.

Nefarma is tegelijk verbaasd dat de minister en de inspectie blijven pleiten voor een aanpassing van de Europese regelgeving en daarmee het doorleveren van zelfgemaakte medicijnen niet alleen gedogen maar ook stimuleren. Wij vragen ons af hoe de Inspectie de komende tijd dit aangescherpte beleid wil gaan handhaven. Daarom wil Nefarma meer onderzoek naar de risico’s van doorlevering voor patiënten.

Categorie:
Provincie: