donderdag, 8. september 2016 - 19:44 Update: 09-09-2016 18:04

Verpleeghuizen De Koningshof en Pniël onder verscherpt toezicht IGZ

Twee verpleeghuizen Lelie Zorggroep onder verscherpt toezicht
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft twee verpleeghuizen van de Stichting Lelie zorggroep onder verscherpt toezicht gesteld voor een periode van acht maanden.

Het gaat om de verpleeghuizen De Koningshof en Pniël in Rotterdam. Daar verblijven mensen met lichamelijke aandoeningen en met dementie. Dit meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) donderdag.

De inspectie heeft Lelie zorggroep de afgelopen jaren een aantal keer gevraagd verbeteringen aan te brengen in de zorgverlening. Bij inspectiebezoeken afgelopen zomer, bleek dat de twee locaties niet aan de normen voldeden op de thema’s die de inspectie onderzocht. Daardoor zijn er mogelijk ernstige risico’s voor de cliëntveiligheid.

Medicatieveiligheid

Bij beide locaties waren er problemen met de medicatieveiligheid. In een vrij toegankelijke koelkast met eten en drinken lagen bijvoorbeeld insulinepennen. Er was medicatie aanwezig waarvan de houdbaarheidsdatum was verstreken.
Medewerkers meldden niet alle meldenswaardige incidenten. Er werd niet voldoende gedaan met de analyse van wel gedane meldingen. Daarnaast bleken medewerkers niet goed geschoold voor het werk met de doelgroep.

Cliëntdossiers

Verder waren de cliëntdossiers niet op orde. Een volledig en up-to-date cliëntdossier is van belang om constant goede zorg te leveren en het gedrag van cliënten te kunnen begrijpen. Bij Pniël was bekend dat een cliënt zelf een rolstoelband kon losmaken, maar daar werd niets mee gedaan. De cliënt kon hierdoor vallen en dit kon tot gevaarlijke situaties leiden.

Hoe nu verder?

De inspectie heeft er niet genoeg vertrouwen in dat het Lelie zorggroep zelfstandig lukt om de zorg zo te verbeteren dat de bestaande risico’s worden weggenomen. Daarom staan De Koningshof en Pniël voor een periode van acht maanden onder verscherpt toezicht. Ze moeten er in deze periode voor zorgen dat de zorg weer op orde komt.

De inspectie zal de komende tijd de voortgang in de gaten houden. Dat zal onder meer gebeuren door aangekondigde en onverwachte bezoeken.

Categorie:
Provincie: