woensdag, 14. september 2016 - 18:40

Nederlander wordt in nieuwe telling ouder

Nederlander wordt in nieuwe telling ouder
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

De gemiddelde Nederlander wordt weer ouder. De levensverwachting van een in 2016 geboren meisje is nu 93 jaar, die van een jongen 90,1 jaar. Dat heeft het Actuarieel Genootschap (AG) vandaag bekendgemaakt.

Uit de Prognose blijkt dat van zowel vrouwen als mannen de sterftekansen nog steeds dalen en de levensverwachting blijft stijgen. Op basis van de laatste inzichten bedraagt de levensverwachting van een in 2016 geboren meisje 93,0 jaar en van een in 2016 geboren jongen 90,1 jaar. Rekening houdend met de verwachte toekomstige verbetering in de levensverwachting, verwacht het AG dat de levensverwachting van jongens en meisjes, die over 50 jaar worden geboren, verder stijgt met 3 à 4 jaar.

Levensverwachting in Nederland gestaag toegenomen

De laatste 50 jaar is de levensverwachting in Nederland gestaag toegenomen. Deze tendens heeft grote impact op de samenleving. Voor pensioenfondsen en levensverzekeraars is het van belang continu inzicht te hebben in deze ontwikkeling om gedane beloften na te kunnen komen. Het AG ziet het dan ook als haar rol de financiële sector inzicht te verschaffen in deze ontwikkelingen met behulp van prognosetafels. De Prognosetafel AG2016 kan worden gebruikt voor het vaststellen en toetsen van hun technische voorzieningen en premies.

Categorie:
Provincie: