donderdag, 27. oktober 2016 - 14:55 Update: 30-10-2016 19:05

Aantal 'comazuipers' sinds 2006 verdubbeld van 800 naar 1.600

Aantal comazuipers gestegen
Foto: Archief Sxc
Amsterdam

In 2015 werden 6.100 mensen op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis behandeld voor een alcoholvergiftiging. Dit is een stijging van 15% ten opzichte van de stabiele jaren daarvoor. In meer dan de helft van de gevallen ging het om jongeren en jongvolwassenen onder 25 jaar. Daarnaast zijn ook de alcohol gerelateerde ongevallen op de SEH gestegen, voornamelijk door het aantal 55-plussers.

Met de stijging van 5.300 in 2014 naar 6.100 behandelingen in 2015 is het hoogste aantal alcoholvergiftigingen op de SEH-afdeling bereikt sinds dit wordt geregistreerd. De stijging is ongeveer even groot in de verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen en vrouwen.

Verdubbeling alcoholvergiftigingen onder jongeren

Een kwart van de SEH-bezoekers met een alcoholvergiftiging was jonger dan 18 jaar. Het aantal alcoholvergiftigingen op de SEH-afdeling in deze leeftijdsgroep is sinds 2006 verdubbeld van 800 naar 1.600. Het risico om met een alcoholvergiftiging op de SEH te komen is het grootst in de leeftijdsgroep van 18-24, gevolgd door de leeftijdsgroep 10-17 jaar.

Aantal alcohol gerelateerde ongevallen gestegen

Vaker nog dan alcoholvergiftigingen leidt overmatig alcoholgebruik tot letsel door ongevallen of geweld. In 2015 werden naar schatting 15.200 personen behandeld op een SEH-afdeling naar aanleiding van een ongeval of geweldpleging waarbij alcohol betrokken was, ten opzichte van 9.700 tien jaar geleden. De stijging vanaf 2006 wordt in alle leeftijdscategorieën gezien, behalve in de groep tot 17 jaar waar het aantal redelijk stabiel blijft.

Maatschappelijke kosten

In 2015 waren de totale maatschappelijke kosten van alcoholvergiftigingen bijna € 24 miljoen. Alcohol gerelateerde ongevallen waren naar schatting verantwoordelijk voor € 47 miljoen aan direct medische kosten en € 76 miljoen aan verzuimkosten (totaal € 123 miljoen).

Categorie:
Provincie: