dinsdag, 17. januari 2017 - 14:33

Internationale Salmonella-uitbraak lijkt opgelost

Internationale Salmonella-uitbraak lijkt opgelost
Den Haag

Sinds 2015 is er een Europese uitbraak van Salmonella Enteritidis gaande. Vanaf mei 2016 speelde dit ook in Nederland. Bij de uitbraak waren ruim 170 Nederlandse patiënten betrokken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) en verschillende GGD’en hebben gezamenlijk vastgesteld dat deze patiënten waren te herleiden tot besmette eieren van enkele Poolse legkippenbedrijven. De laatste weken zijn er geen nieuwe patiënten meer bijgekomen in Nederland. Hiermee lijkt de Europese uitbraak van Salmonella met in totaal bijna 450 geregistreerde patiënten opgelost.

Europese uitbraak

Sinds 2015 zijn er in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Kroatië patiënten gemeld met een speciale Salmonella-infectie. Uit onderzoek van deze landen bleek dat de uitbraken aan elkaar gelinkt konden worden. De patiënten hadden een infectie met precies dezelfde bacterie, waaruit blijkt dat zij waarschijnlijk vanuit dezelfde bron besmet zijn. Het European Center for Disease Control (ECDC) zorgde voor internationale coördinatie en informatie-uitwisseling tussen de verschillende landen.

Onderzoek

Het RIVM, de GGD'en, de NCAE en de NVWA hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de bron van de Salmonella-infecties van de Nederlandse patiënten. Door gedetailleerde informatie te combineren met informatie uit andere Europese landen, kwam de verdenking te liggen op enkele Poolse legkippenbedrijven. De NVWA heeft samen met de NCAE 5.000 eieren van deze bedrijven bemonsterd en microbiologisch onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat er Salmonella Enteritidis aanwezig was op de buitenkant van de eieren. Het RIVM heeft vastgesteld dat het om hetzelfde type bacterie ging als het type dat de Europese uitbraak veroorzaakte. De NVWA heeft samen met de NCAE de eieren getraceerd en uit voorzorg zoveel mogelijk teruggehaald. De eieren zijn vooral aan de horeca, de verwerkende industrie en aan enkele kleine Poolse winkels geleverd, maar niet aan grote supermarkten. Inmiddels heeft de Poolse overheid maatregelen genomen; de besmette legkippenbedrijven mogen alleen nog leveren aan bedrijven die de eieren onder verhitting verwerken totdat de betrokken legbedrijven weer vrij zijn van Salmonella Enteritidis.

Salmonella

Salmonellabacteriën kunnen darminfecties bij mensen veroorzaken. Er zijn verschillende typen van de salmonellabacterie; 1 daarvan is Salmonella Enteritidis. De belangrijkste klachten zijn buikkramp, misselijkheid, braken en diarree. Deze bacterie kan voorkomen op diverse soorten levensmiddelen maar wordt het vaakst gevonden in eieren en (kippen)vlees. Mensen raken besmet door het eten van producten die niet of onvoldoende zijn verhit of door kruisbesmetting. Dat is het besmetten van het ene levensmiddel door contact met het andere levensmiddel via handen of een snijplank. Over het algemeen is besmetting te voorkomen door een goede hygiëne in de keuken. Het is zeldzaam dat de bron van een voedseluitbraak wordt opgespoord wanneer de uitbraak nog gaande is.