maandag, 23. januari 2017 - 15:38 Update: 23-01-2017 15:39

FNV: Miljoen mensen krijgen te weinig thuiszorg door fout beleid

foto van thuiszorg | fbf archief
Foto: fbf archief
Amsterdam/Den Haag

De FNV is geschokt over het hoge aantal hulpbehoevende mensen die door het beleid te weinig thuiszorg krijgen. Uit onderzoek dat het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) vandaag publiceerde, blijkt dat ruim een miljoen mensen in 2015 te weinig zorg kregen.

Ongeveer 670.000 mensen kregen te weinig uren en 400.000 mensen kregen helemaal geen thuiszorg, terwijl ze dit wel nodig hebben. Volgens de FNV komt dit door fout thuiszorgbeleid van de gemeenten.

Uit FNV-onderzoek van september vorig jaar bleek dat driekwart van de gemeenten een foutief of juridisch zeer discutabel thuiszorgbeleid hanteert. FNV-bestuurder Zorg & Welzijn Maureen van der Pligt: ‘Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor meer zorgtaken, maar kregen daar van het kabinet gelijk ook een flinke bezuinigingsopdracht bij. Dat betekent voor veel mensen minder of helemaal geen thuiszorg meer, wat schrijnende situaties oplevert en onnodig verlies van banen van thuiszorgmedewerkers.’ In veel gemeenten werd er geschrapt in het aantal uren thuiszorg zonder onderzoek naar de individuele omstandigheden. ‘Het beleid van veel gemeenten had niks te maken met het beloofde maatwerk, maar alles met de bezuinigingen. Dan is het niet raar dat er nu een miljoen mensen zijn die te weinig zorg krijgen,’ aldus Van der Pligt.

Bezwaar tegen korten uren thuiszorg

Sinds de invoering van de WMO in 2015 heeft een recordaantal ouderen en hulpbehoevenden met succes bezwaar gemaakt tegen het korten op hun thuiszorguren. De FNV helpt ouderen in verschillende gemeenten met het maken van bezwaar. In de gemeente Groningen heeft de FNV afgelopen weken tientallen ouderen geholpen met het terug claimen van hun uren thuiszorg. Alle cliënten die met hulp van de FNV bezwaar hebben gemaakt bij de gemeente Groningen, hebben allemaal meer uren thuiszorg gekregen. Van der Pligt: ‘Blijkbaar krijg je alleen het aantal uren thuiszorg waar je recht op hebt, als je bezwaar maakt. Maar met een honderd procent successcore in Groningen, kun je niet meer van toeval spreken. We hebben aangetoond dat het beleid in Groningen niet deugt, de wethouder moet zijn beleid aanpassen.’

Onderzoek thuiszorgbeleid gemeenten

De FNV heeft in september vorig jaar het thuiszorgbeleid van alle gemeenten juridisch getoetst. Er werd gekeken of het beleid van een gemeente voldeed aan de WMO en jurisprudentie. Gemeenten gingen de fout in door de huishoudelijke verzorging in zijn geheel af te schaffen of alle cliënten terug te zetten naar een vast aantal uur per week. Dankzij acties van thuiszorgmedewerkers en de FNV hebben al meerdere gemeenten hun beleid aangepast. Vorig jaar paste onder andere Amsterdam, Schagen en Hollands Kroon hun beleid onder druk van de FNV aan. De FNV heeft op basis van alle jurisprudentie en de wet een WMO-checklist gemaakt om een einde aan de onduidelijkheid te maken. ‘Lange tijd was er veel onduidelijkheid over de uitvoering van de WMO. Met onze WMO-checklist is voor iedereen duidelijk wat de standaard moet zijn. Gemeenten hebben nu geen excuus meer voor foutief thuiszorgbeleid en onnodige ontslagen in de zorg.’ aldus Van der Pligt.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):