donderdag, 9. februari 2017 - 12:21 Update: 09-02-2017 20:23

'Innovatieve dure medicijnen tegen kanker moeten goedkoper worden'

Prijs kankermedicijnen moet omlaag
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Amsterdam

KWF Kankerbestrijding presenteerde gisteravond aan Tweede Kamerleden een actieplan met vijf concrete opdrachten om de toegang tot innovatieve geneesmiddelen voor alle patiënten te garanderen. KWF roept hiermee het volgende kabinet op om de ingeslagen weg van minister Schippers te vervolgen, en voornemens nu echt om te zetten in daden.

Michel Rudolphie, directeur KWF:  “KWF roept het toekomstige kabinet op de handschoen op te pakken en invulling te geven aan de voorgenomen plannen. Samenwerking tussen het ministerie, patiënten en partijen in het veld is cruciaal; een gezamenlijk gedragen agenda met concrete acties moet ervoor gaan zorgen dat innovatieve geneesmiddelen de patiënt blijven bereiken.” Er komen innovatieve, maar dure geneesmiddelen tegen kanker op de markt. KWF roept het toekomstige kabinet op de toegang tot deze middelen voor patiënten, nu en in de toekomst te garanderen en dit op te nemen in het regeerakkoord. De opdrachten in het 5 puntenplan van KWF dienen een helder doel: voor iedere patiënt op het juiste moment toegang tot het juiste medicijn.

Regie, transparantie, realisatie!

Tijdens het Politiek Café, presenteerde Eveline Scheres, teamleider Public Affairs van KWF het 5 punten plan aan aanwezige Tweede Kamerleden Arno Rutte (VVD), Henk van Gerven (SP) en Pia Dijkstra (D66) die het onderwerp hebben omarmd in hun verkiezingsprogramma’s.

De opdrachten uit het KWF 5 puntenplan luiden in het kort:

1.   Ministerie van VWS, neem regie en verbindt (beschikbare) innovaties en initiatieven in een gericht programma.
2.   Werk internationaal samen voor maximaal effect. 
3.   Moderniseer het registratiesysteem zodat nieuwe medicijnen sneller bij de patiënt terecht komen.
4.   Zorg voor gepast gebruik van geneesmiddelen door artsen en patiënten goed te informeren.
5.   Creëer transparantie over prijs en prijsonderhandelingen, op weg naar maatschappelijk aanvaardbare prijzen van medicijnen.
 
Tijdens het Politiek Café  gingen de deelnemers  in discussie met experts uit het werkveld, patiënten en met elkaar over de te ondernemen acties. Aanwezig waren onder anderen vertegenwoordigers van de NFK, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Santeon Ziekenhuizen en License to Heal.

Tweede Kamerlid Arno Rutte (VVD) pleit voor meer internationale samenwerking: ‘Fundamenteel ligt het op Europees niveau om dit probleem op te lossen, alle landen worstelen met deze prijzen’

Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) doet een oproep aan farmaceuten: ‘Ik zou tegen de industrie willen zeggen: maak de prijs transparant.’
Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid voor D66: ‘We moeten inzicht krijgen in de reële prijs van dure geneesmiddelen, daarin moeten we veel krachtiger optreden als overheid.`
 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):