dinsdag, 21. februari 2017 - 17:48 Update: 22-02-2017 13:47

Apothekers, huisartsen en ouderen vragen om soepeler preferentiebeleid medicijnen

Petitie voor soepeler medicijnbeleid zorgverzekeraars
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De apothekersorganisatie KNMP, de huisartsenvereniging LHV en de ouderenorganisaties KBO-PCOB pleiten voor een doorontwikkeling van het preferentiebeleid van zorgverzekeraars voor wat betreft de medicijnkeuze voor de patiënt.

'Ziektekostenverzekeraars dienen niet één, maar vier of vijf medicijnen als preferent middel aan te wijzen voor de patiënt', stellen de organisaties en hebben daarom dinsdagmiddag een petitie aangeboden bij de vaste Kamercommissie voor VWS. 

De petitie heeft de steun van het Longfonds, de Hart & Vaatgroep, het Reumafonds, de Nierpatiënten Vereniging Nederland, de Oogvereniging, de Hypofyse-Stichting en de Schildklier Organisatie Nederland.

Wisselen van medicijn

Partijen vragen aandacht voor de patiënten die veelvuldig moeten wisselen tussen generieke geneesmiddelen met eenzelfde werkzame stof. Dit ondermijnt de therapietrouw en maakt patiënten ongerust. Uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) blijkt dat binnen het preferentiebeleid twee keer vaker wordt gewisseld. De wisselingen kosten de apothekers en huisartsen onevenredig veel tijd, die beter aan daadwerkelijke zorg besteed kan worden. Voorts werkt het stringente preferentiebeleid beschikbaarheidsproblemen in de hand.

Breed gedragen voorstel

Het breed gedragen voorstel houdt in om twee jaar na patentverloop een ruimhartiger preferentiebeleid te voeren. Apothekers stellen daar tegenover dat ook zij dan aanspreekbaar zijn op het onnodig wisselen van medicatie. Dit is toetsbaar door de zorgverzekeraars en kan door hen worden meegenomen bij de kwaliteitseisen in de contractering.

Categorie:
Provincie: