donderdag, 2. maart 2017 - 10:28 Update: 02-03-2017 10:29

Verdubbeling fraude met ziekteverzuim

Verdubbeling met fraude ziekteverzuim
Foto: fbf
Den Haag

Verzekeraars gaan steeds meer ‘streetwise’ te werk bij de aanpak van verzekeringsfraude, onder meer door informatie vaker te delen. Het aantal fraudeonderzoeken dat verzekeraars in 2016 bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars meldden, steeg met 21 procent.

Door de denk- en handelswijze van fraudeurs beter te analyseren en te voorspellen, stijgt het aandeel onderzoeken naar fraude in de acceptatiefase. Het aantal gemelde onderzoeken naar fraude met motorrijtuigen steeg vorig jaar fors, het aantal sjoemelgevallen met ziekteverzuim verdubbelde zelfs ruim.

Dat blijkt uit de ‘voorjaarsfactsheet’  van het CBV. In de zomer is duidelijk hoeveel onderzoeken daadwerkelijk zijn afgerond en hoeveel miljoen euro verzekeringsfraude daarmee is opgespoord of voorkomen. In de top zes van fraudeonderzoeken is niets veranderd, al steeg het aantal gemelde onderzoeken bij alle fraudevormen behalve rechtsbijstand.

Fraude met ziekteverzuim

Opvallend is de (zeer) ruime verdubbeling van het aantal incidentonderzoeken naar fraude met ziekteverzuimverzekeringen. In  de meeste gevallen ging het hier om professionele fraude: niet-bestaande werknemers in nep bv’tjes krijgen eerst forse loonsverhogingen en kort daarop zijn ze allen plotseling ziek en wordt de verzekering aangesproken. Hoewel het aantal zaken in vergelijking met autofraude meevalt, gaat hier wel om forse bedragen per geval, die in de vele tienduizenden of zelfs honderdduizenden euro’s kunnen lopen.

Vliegende start lik-op-stukaanpak

Veel sjoemelaars hebben inmiddels al de gevolgen van de nieuwe lik-op-stukaanpak van verzekeraars om fraude tegen te gaan in hun portemonnee gevoeld. Deze aanpak, waarbij fraudeurs direct een rekening krijgen gepresenteerd van minimaal 532 euro, heeft in de laatste maanden van vorig jaar al geleid tot meer dan honderd fraudeurs die via uitvoeringsorganisatie SODA een factuur ontvingen. Het grootste gedeelte daarvan is inmiddels volledig geïncasseerd of afgehandeld met een betalingsregeling. Eind dit jaar geven naar verwachting alle schadeverzekeraars ‘lik op stuk’ bij bewezen valse claims – vooral ook om daarmee hun interne onderzoekskosten te verhalen.

De Boer: ‘fraude is strafbaar’

Verbondsdirecteur Schade Leo de Boer is blij met de voortvarende start van deze aanpak. ‘Wie fraudeert, betaalt de rekening. Fraude is een misdrijf en dus strafbaar, het blijft lang niet altijd bij deze rekening. Verzekeraars kunnen je ook royeren en in het Landelijk waarschuwingssysteem zetten en dan wordt het wel lastiger of heel duur om je nog te verzekeren.’ De Boer benadrukt dat verzekeraars steeds slimmer – ‘streetwise’ – worden en daardoor ook steeds meer signalen van onrechtmatig gedrag al bij het aanvragen van verzekeringen vinden. Dat percentage onderzoeken steeg in een paar jaar tijd ook van 40 procent naar 60 procent van het totaalaantal fraudeonderzoeken

Sluwe student simuleert studievertraging

Het CBV gaf vorig jaar negen sectorbrede waarschuwingen voor nieuwe fraudevormen en –werkwijzen, waaronder een omvangrijke fraude met sluwe studenten die studievertraging simuleerden. Dat betrof valse claims van scholieren en studenten die na een (in scene gezet) scooterongeval onterecht stelden studievertraging op te lopen. De normbedragen voor een jaar studievertraging liggen tussen de 15.000 en 20.000 euro. De frauduleuze claims liepen deels stuk op ontbrekende medische onderbouwing.

Categorie:
Provincie: