dinsdag, 11. april 2017 - 17:29 Update: 11-04-2017 17:43

IGZ licht mondzorgsector door betreffende regels voor röntgenfoto’s

IGZ licht mondzorgsector door betreffende regels voor röntgenfoto’s
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Utrecht

Inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaan de komende maanden een groot aantal mondzorg praktijken bezoeken en beoordelen of de praktijk/instelling voldoet aan de normen om röntgenfoto’s te mogen maken. Dit heeft de IGZ dinsdag bekendgemaakt.

Straling

De sector mondzorg maakt per jaar tussen de 7 en 9 miljoen röntgenfoto’s. Om deze te mogen maken, moet men voldoen aan wet- en regelgeving, bestaande uit: de Kernenergiewet, het Besluit Stralingsbescherming en de richtlijn Stralingsbescherming van de KNMT. 

Toetsingskader

In het toetsingskader ‘werken met radiologie in de mondzorg’ staat waar de inspecteurs naar kijken. Dit toetsingskader heeft de inspectie vandaag openbaar gemaakt. Mocht er tijdens het bezoek reden zijn tot een uitgebreidere inspectie, dan doet de inspecteur dat. De inspectierapporten van deze bezoeken zullen volgens het huidige openbaarmakingsbeleid onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) openbaar gemaakt worden.

Onderzoek uit 2015

Röntgenstraling kan nadelige effecten hebben. De straling van één röntgenfoto is klein, maar in totaal worden er veel röntgenfoto’s gemaakt bij de tandarts. Uit het toezicht blijkt dat lang niet alle tandartsen die röntgenfoto’s maken, hiervoor de vereiste scholing hebben gevolgd of aan de overige gestelde eisen hebben voldaan. Om deze reden heeft dit onderwerp prioriteit gekregen en zal tijdens inspecties hier nadrukkelijk aandacht aan worden besteed.

Steeds meer openbaar

Vanwege een wijziging in de Gezondheidswet gaat de inspectie steeds meer (toezichts)gegevens openbaar maken. De inwerkingtreding van de aangepaste Gezondheidswet is gepland op 1 januari 2018. Vanaf dat moment gaat de inspectie fasegewijs steeds meer (toezicht)informatie openbaar maken. 

De openbaarmaking gebeurt via de website van de IGZ. De inspectie werkt op dit moment aan het aanpassen van haar systemen en werkwijzen zodat openbaar gemaakte documenten voldoen aan de eisen van de gewijzigde Gezondheidswet.

Categorie:
Provincie: