donderdag, 11. mei 2017 - 19:23 Update: 11-05-2017 20:49

Farmaceuten betalen miljoenen euro's sponsorgeld aan zorgaanbieders

Farmaceuten betalen miljoenen euro's sponsorgeld aan zorgaanbieders
Foto: freeimages.com
Amsterdam

Uit gegevens van het Transparantieregister Zorg blijkt dat geneesmiddelenfabrikanten vorig jaar 58,5 miljoen euro sponosrgeld hebben betaald aan zorgaanbieders. Dat is een stijging van 13 procent ten opzichte van 2015.

Transprantieregister Zorg houdt de relatie tussen de farmaceutische industrie en de zorgverleners bij. Vorig jaar werden bij het transparanatieregister ruim 14 duizend relaties gemeld waarbij waarbij zorgprofessionals, zorgorganisaties, patiëntenorganisaties samenwerken met leveranciers van geneesmiddelen. Dan gaat het bijvoorbeeld om financiële bijdragen aan artsen voor het spreken op een medisch congres of voor advies over de opzet van een medisch onderzoek. Dit schrijft SKIPR.nl

Betalingen aan patiëntenverenigingen en artsen daalden

Betalingen aan de patiëntenverenigingen daalden met een half miljoen naar 1,7 miljoen euro en opmerkelijk genoeg betaalde farmaceuten vorig jaar ook minder artsen: 3.659 zorgverleners kregen geld, 155 minder dan in het jaar ervoor. Het gaat dan uitsluitend om specialisten. Die ontvingen bij elkaar 8,3 miljoen euro, 4 ton minder dan het jaar ervoor. Het geld werd gebruikt voor onkosten, nascholingen en spreekbeurten.

Schijn tegen

Secretaris Frederik Schutte van de stichting Code Geneesmiddelen Reclame, die verantwoordelijk is voor het transparantieregister,  zegt in de Volkskrant fsy fr afname van het aantal betaalde artsen is niet het gevolg is van de aanscherping van de regels. De Britse farmaceut GlaxoSmithKline (GSK) besloot vorig jaar te stoppen met het betalen van artsen voor spreekbeurten en congresbezoek. Ze vreesden dat door het betalen van artsen, ze de schijn tegen zouden krijgen.

Sponsoring is niet voor niets

Sponsoring door de farmaceutische industrie is omstreden omdat beïnvloeding op de loer ligt. Ruud Coolen van Brakel van het IVM, een instituut dat onafhankelijk onderzoek doet naar medicijngebruik en voorschrijfgedrag van artsen zegt in de zelfde krant: 'De industrie betaalt geen 58 miljoen euro om daar niets voor terug te krijgen, het zijn geen filantropen.'

Het register is in het leven geroepen om de samenleving beter te informeren over de relaties tussen de zorgsector en farmaceutische industrie. Maar een belangrijke vraag die daar aan raakt - hoeveel invloed hebben de financiële bijdragen op artsen en instellingen? - beantwoordt het register niet. Niet alle mogelijk onthullende informatie staat in het register. Zo hoeft het bijvoorbeeld niet gemeld te worden als farmaceuten medisch onderzoek financieren