maandag, 15. mei 2017 - 21:36 Update: 15-05-2017 21:50

Helft Nederlanders is te zwaar

Helft Nederlanders is te zwaar
Den Haag

In 2016 heeft bijna de helft (49,2%) van de Nederlanders van 18 jaar en ouder overgewicht. Dit blijkt maandag uit de Gezondheidsmonitor van de alle landelijke GGD’en, het CBS en het RIVM.

Meer mannen

Overgewicht komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Bij de zwaardere vorm obesitas is dat andersom: meer vrouwen hebben obesitas dan mannen. In totaal heeft 14,2% van de Nederlanders obesitas. Overgewicht neemt toe met de leeftijd. Deze cijfers zijn gebaseerd op zelfrapportage van lengte en gewicht.

Meer overgewicht bij het ouder worden

Overgewicht komt bij volwassen mannen en vrouwen steeds vaker voor naarmate zij ouder worden. Bij mannen neemt het overgewicht vanaf 65 niet verder toe. Bij vrouwen blijft overgewicht toenemen naarmate zij ouder worden. Deze cijfers zijn gebaseerd op zelfrapportage van lengte en gewicht.

Meeste overgewicht en obesitas onder laagst opgeleiden

Overgewicht komt het vaakst voor onder de laagst opgeleiden en het minst onder de hoogst opgeleiden. Het verschil tussen deze twee groepen is meer dan 20%. Ook obesitas komt het meest voor onder de laagst opgeleiden en het minst onder de hoogst opgeleiden, een verschil van 15%. Bij deze resultaten is geen rekening gehouden met verschillen in leeftijd en geslacht tussen de opleidingsgroepen.

Bijna 14% van de jeugd heeft overgewicht

Van de kinderen van 4 tot en met 17 jaar oud heeft 13,6% in 2016 overgewicht, waarvan 2,7% obesitas. Meisjes van 4 tot en met 11 jaar hebben vaker overgewicht en obesitas dan jongens. Bij de groep 12 tot en met 17 zijn er geen grote verschillen tussen jongens en meisjes. 

Overgewicht en zwaar alcoholgebruik clusteren

Van de volwassenen (25 jaar en ouder) is 3,5% te zwaar en tegelijkertijd een zware gebruiker van alcohol. De odds ratio (OR) voor overgewicht en zwaar alcoholgebruik is 1,20 (p<0,001). Het komt dus vaker voor dat één en dezelfde persoon zowel overgewicht heeft als zwaar alcoholgebruiker is dan op basis van toeval verwacht mag worden. Met andere woorden: beide risicofactoren clusteren en de één vergroot het risico op de ander. De combinatie overgewicht en dagelijks roken komt voor bij 7% van de 25-plussers. Maar overgewicht vormt met roken geen cluster en blijkt juist te clusteren met niet-roken (OR= 0,78; p<0,001) 

Minste overgewicht in de GGD-regio Amsterdam

Het percentage volwassenen met overgewicht is het laagst in de GGD-regio Amsterdam (40,7%). Ook in de regio Gooi en Vechtstreek is het aandeel volwassenen met overgewicht lager dan in de rest van Nederland (42,9%). Het percentage volwassenen met overgewicht is het hoogst in de GGD regio’s Drenthe, Flevoland, Zuid-Limburg en Twente. In deze regio’s kampt ruim 52% met overgewicht. Dat wil zeggen dat deze personen een BMI van 25 of hoger hebben. In Nederland is gemiddeld 48,9% van de volwassenen van 19 jaar en ouder te zwaar.

Categorie:
Provincie: