dinsdag, 4. juli 2017 - 10:28

Jaarlijks overlijden 4100 mensen door werk met gevaarlijke stoffen voor de longen

Jaarlijks overlijden 4100 mensen door werk met gevaarlijke stoffen voor de longen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Amersfoort

Eind 2016 overhandigde Long Alliantie Nederland (LAN) aan de Tweede Kamer een petitie over het probleem van beroepslongziekten als gevolg van werk, die met interesse werd ontvangen door verschillende partijen.

In navolging hiervan presenteert de LAN op dinsdag 4 juli een manifest aan de Tweede Kamer met een concrete aanpak om Nederland Wereldkampioen Gezond Werken te maken. Het manifest wordt ondersteund door 30 partijen, waaronder patiëntenorganisaties (onder andere astbestslachtoffers, longkanker, astma, COPD en longfibrose) en verschillende beroepsverenigingen zoals de vereniging voor bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten, longartsen en kaderhuisartsen astma en COPD.

In het manifest stelt de LAN dat er een integrale aanpak moet komen om beroepslongziekten aan te pakken. In 10 concrete punten wordt uitgewerkt waar de aandacht naartoe moet om Nederland Wereldkampioen Gezond Werken te maken. Zo willen de ondertekenaars een overheveling van Arbozorg naar de Zorgverzekeringswet, een uitbreiding van Inspectie SZW en een herintroductie van de investeringsregeling voor bedrijven die investeren in gezond werken.

Jaarlijks overlijden 4100 mensen aan een beroepsziekte

Volgens de Long Alliantie Nederland werken in Nederland zo'n 1 miljoen mensen met stoffen die een longziekte kunnen veroorzaken. Het gaat om onder meer lassers, bouwvakkers, asbestsaneerders, schilders en schoonmakers. Jaarlijks overlijden 4100 mensen aan een beroepsziekte waarvan ongeveer 3300 door werken met stof, zegt de LAN.

Ieder bedrijf in Nederland moet een risicoinventarisatie- en evaluatie (RI&E) uitvoeren, waarin ook de risico’s met werken met stoffen moeten worden opgenomen. Ook maatregelen om de risico’s te beperken moeten hierin worden gemeld. De RI&E moet beschikbaar zijn voor alle medewerkers in een bedrijf, dus die kun je opvragen bij je werkgever. Veel brancheorganisaties hebben informatie beschikbaar over werken met risicovolle stoffen in de betreffende branche.

Risicovolle stoffen zijn onder andere:

Dieselrook Bouw, wegenbouw, havens, vliegvelden, garages, huisvuilsector, vrachtwagenproductie, wegtransport, carrosseriebouw, landbouw, op-en overslag (veilingen) 
Lasrook Metaal, scheepsbouw, bouw, carosseriebouw, autoproductie, installatiebranche 
Organische stoffen Landbouw (akkerbouw, veeteelt, tuinbouw) en voedingsindustrie 
Allergene stoffen Bakkers, meelmaalderijen, kunststofindustrie, landbouw 
Kwartsstof Bouw, wegenbouw, betonindustrie, landbouw 
Houtstof Bouw, houthandel, meubelindustrie, timmerfabrieken, parketleggers, jachtbouw 
Asbest Renovatie/sloop gebouwen, scheepsreparatie, machineonderhoud, installatiebranche, brandweer 
Oplosmiddelen Bouw, huisschilders, meubelindustrie, scheeps- en jachtbouw, carrosseriebouw, autoproductie, grafische industrie, garages, autoschadeherstel 
Rook en roet Brandweer 
Chemische stoffen Chemie

Categorie:
Provincie: