zaterdag, 7. oktober 2017 - 15:06 Update: 07-10-2017 20:11

Huisartsen:communicatie met patiënt is vertrouwelijk

LHV: Nieuwe ‘aftapwet’ beperkt het medisch beroepsgeheim
Foto: Archief EHF
Utrecht

Afgelopen zomer heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Communicatie arts patiënt 

Deze wet regelt bredere bevoegdheden voor de Nederlandse inlichtingendiensten. De wet heeft ook betrekking op de vertrouwelijke communicatie tussen artsen en patiënten, bijvoorbeeld via telefoon, internet en e-mail. 'De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) maakt zich daar ernstige zorgen over', zo laat de LHV weten.

'Sleepnetmethode'

De nieuwe wet geeft de inlichtingendiensten ruimere mogelijkheden om inbreuk te maken op het beroepsgeheim dan de huidige wetgeving. Zo mag onder andere versleutelde informatie worden ontsleuteld en mogen gegevens ongericht worden verzameld via de zogenaamde ‘sleepnetmethode’, dus ook uit informatiesystemen in de zorg. 

Geen verschoningsrecht

In de memorie van toelichting op de wet staat zelfs expliciet vermeld dat er voor artsen, in tegenstelling tot advocaten, geen verschoningsrecht geldt. Er is dus bewust voor gekozen om voor de vertrouwelijke communicatie tussen artsen en patiënten geen uitzondering te maken.

Aantasting beroepsgeheim

De LHV is fel tegen deze uitbreiding van bevoegdheden. Voor patiënten en artsen is het beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid van de arts-patiëntrelatie van groot belang. De toegankelijkheid van de zorg komt door deze wet onder druk te staan. Iedereen moet naar een arts kunnen gaan zonder angst dat instanties in zijn/haar dossier kunnen kijken. 

In het rondetafelgesprek dat de Tweede Kamer heeft georganiseerd voordat ze met de wet instemde,  is niemand vanuit de gezondheidszorg geconsulteerd. Dat terwijl er ook voor de zorg belangrijke consequenties aan deze wet kleven. Hoewel het heel lastig zal zijn om nog iets veranderd te krijgen, gaat de LHV – bij voorkeur samen met de KNMG en andere organisaties in de zorg – kijken wat er nog mogelijk is in het implementatietraject van de wet om de risico’s voor het medisch beroepsgeheim te beperken. 

Categorie:
Provincie: