donderdag, 24. januari 2019 - 9:01 Update: 24-01-2019 12:27

'Koninklijk' Bronovo ziekenhuis gaat dicht

'Koninklijk' Bronovo ziekenhuis gaat dicht
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het Bronovo ziekenhuis in Den Haag gaat sluiten. Dit heeft Haaglanden Medisch Centrum (HMC) na een zorgvuldig verkenningsproces donderdag bekendgemaakt in haar koers voor de toekomst.

Dialoog

Het uitgangspunt is kwalitatief hoogwaardige zorg voor de inwoners van de regio Haaglanden, nu en in de toekomst. Deze koers zal HMC in dialoog met alle belanghebbenden intern en extern toetsen op draagvlak. De zorgen en suggesties die daaruit naar voren komen zullen zorgvuldig worden gewogen. Daarna vindt besluitvorming plaats in overleg met de medezeggenschapsorganen.

Bronovo tot uiterlijk 2024 

HMC Westeinde blijft, als ziekenhuis met één van de grootste spoedeisende-hulpafdelingen (SEH) van Nederland, hét centrum voor acute en hoogcomplexe zorg. HMC Bronovo wordt in 2019 omgevormd tot een weekziekenhuis voor poliklinische en planbare zorg. Uiterlijk 2024 zal de planbare zorg van HMC Bronovo worden verplaatst naar HMC Antoniushove. HMC Antoniushove wordt daarmee de locatie voor oncologie én planbare zorg. De poliklinische zorg zal vanaf dat moment worden aangeboden in HMC Westeinde en HMC Antoniushove. HMC Bronovo zal dan als ziekenhuis in de huidige vorm sluiten. HMC gaat met alle belanghebbenden en de zorgpartners een innovatief concept ontwikkelen ten behoeve van de zorg voor chronische patiënten en kwetsbare ouderen dichtbij in de wijk.

Nieuwe koers

De komende tijd zal de nieuwe koers voor de toekomst van HMC worden getoetst op (maatschappelijk) draagvlak en verder worden uitgewerkt met in- en externe vertegenwoordigers. Zo worden inwoners uit de omgeving van alle HMC-locaties en omliggende gemeenten uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten. Aansluitend zullen aan dialoogtafels verdiepende gesprekken worden gevoerd met betrokken zorgverleners in de regio Haaglanden, vertegenwoordigers van gemeenten, wijkverenigingen en zorgverzekeraars. Met aandacht voor alle adviezen en suggesties die hieruit voortkomen en in afstemming met de formele medezeggenschapsorganen zal vervolgens een besluit over de nieuwe koers van HMC worden genomen. Toekomstige verplaatsingen van zorg tussen HMC-locaties communiceren we tijdig aan patiënten, inwoners en verwijzers.

Compleet zorgaanbod dichtbij én in het ziekenhuis

De ziekenhuiszorg in Nederland staat voor grote uitdagingen wat betreft de betaalbaarheid en toegankelijkheid van goede zorg. De veranderende zorgvraag door de vergrijzing, de verandering van zorg als gevolg van technologische innovaties, een toename aan chronische zorg, een tekort aan gespecialiseerd zorgpersoneel en de 0%-volumegroei voor ziekenhuizen vanaf 2022 vergroten de druk op de ziekenhuiszorg. Daartegenover staat dat de snelle vooruitgang op het gebied van preventie, medische zorg, innovaties in geneesmiddelen- en medische technologie ook kansen biedt. Ook kan steeds meer zorg thuis worden verleend door nieuwe toepassingen van eHealth. Hiervoor zijn investeringen nodig, waarvoor HMC met de nieuwe koers ruimte wil maken.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):