maandag, 8. april 2019 - 21:26 Update: 08-04-2019 21:35

Eén op de vier kinderen en jongeren heeft chronische aandoening

Foto van glucosetester | Sxc
Foto: SXC
Utrecht

In Nederland hebben ruim 1,3 miljoen kinderen en jongeren vorig jaar te maken gehad met een chronische aandoening. 'Dat is ruim 1 op de 4 kinderen en jongeren in Nederland', zo meldt het Verwey-Jonker Instituut maandag.

Diabetes, astma, reuma

'Het gaat om aandoeningen zoals diabetes, reuma, taaislijmziekte, astma, eczeem maar ook psychische aandoeningen zoals depressie of ADHD', aldus het instituut. Om een actueel beeld te krijgen van kinderen en jongeren met een chronische aandoening, heeft het Verwey-Jonker Instituut met subsidie van FNO Zorg voor Kansen onderzoek gedaan naar de actuele omvang en samenstelling van de groep kinderen en jongeren (0 t/m 25 jaar) in Nederland met een chronische aandoening en naar de impact van chronische aandoeningen bij kinderen en jongeren tot en met 25 jaar in Nederland op de thema’s zorg, school, werk, sport en kracht - in vergelijking met hun gezonde leeftijdsgenoten. Het is belangrijk dat alle kinderen en jongeren mee kunnen doen, op school, met sport of door werk. Ook als er sprake is van een ziekte of beperking die lang duurt. 

Verzekeringsgegevens

In dit onderzoek zijn voor de eerste keer alle kinderen en jongeren van 0 t/m 25 jaar met een chronische aandoening nauwkeurig geteld op basis van verzekeringsgegevens. Dit onderzoek laat zien dat kinderen en jongeren met een chronische aandoening net als hun ‘gezonde’ leeftijdsgenoten meedoen met school, sport en werk. Tegelijkertijd maakt het onderzoek duidelijk dat dit behoorlijk wat van de kracht en inzet van (ouders van) kinderen en jongeren zelf vraagt en dat ze zich hier niet altijd voldoende in ondersteund voelen. 

Lagere kwaliteit van leven

In vergelijking met hun ‘gezonde’ leeftijdgenoten, ervaren kinderen en jongeren met een chronische aandoening een lagere kwaliteit van leven, voelen zij zich in veel hogere mate door hun gezondheid belemmerd, hebben vaker minder vrienden dan ze zouden willen en maken zich vaker zorgen over hun toekomst. Dit is een belangrijke boodschap als we ons realiseren dat ruim een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland een chronische aandoening heeft.

Categorie:
Provincie: