dinsdag, 30. april 2019 - 11:39

Bijna helft longpatiënten wil hulp voor meer eigen regie

Foto van kind met zuurstofmasker | MV Blik op Nieuws
Foto: foto ter illustratie
Amersfoort

Mensen met een longziekte vinden het belangrijk om de regie over hun behandeling en hun dagelijks leven in eigen hand te houden. Zo’n 40 procent van alle patiënten vindt dit moeilijk en zou hier graag hulp bij krijgen. Dit blijkt uit het onderzoekrapport dat Nivel heeft gemaakt in opdracht van het Longfonds. Vooral mensen met ernstige longklachten en patiënten met een laag opleidingsniveau willen graag gerichtere informatie en ondersteuning.

Minder kosten

Longfonds directeur Michael Rutgers: “Mensen met een longziekte die zichzelf doelen stellen en actief mee kunnen beslissen over hun behandeling zijn beter in staat om met hun situatie om te gaan en ervaren een prettiger leven. Wij willen zorgverleners daarom stimuleren om hen hier nog meer in te ondersteunen. Geef de patiënt de ruimte om te vertellen waar zijn of haar behoeftes liggen. Doe geen aannames, maar stel open vragen. Hoe gaat het leven straks verder buiten de spreekkamer, wat wil je nog? En is de informatie over bijvoorbeeld behandelingsopties goed overgekomen? Check dat vooral. Naast een prettiger leven, leidt deze extra aandacht en ondersteuning bovendien tot minder kosten van bijvoorbeeld onnodige longaanvallen die de patiënt ernstig en blijvend schaden.”

Samen beslissen

Hoewel patiënten aangeven dat zij wel samen met een zorgverlener beslissingen nemen in de spreekkamer voelen zij zich weinig gestimuleerd om zelf regie te nemen buiten de spreekkamer bij de dagelijkse omgang met hun ziekte. Het bespreken van bredere wensen en verwachtingen naast de medische behandeling, wordt door de zorgverlener niet vaak ter sprake gebracht. Te denken valt aan de manier waarop het leven na de diagnose ingericht kan worden en wat er nog mogelijk is. Het initiatief ligt hier bij de patiënt. Voor mensen die minder vaardig zijn is het bespreekbaar maken van wensen en behoeften vaak een grote stap. 

Gezondheidsvaardigheden

Het onderzoeksrapport laat zien dat 31 procent van de mensen met astma en 46 procent van de mensen met COPD onvoldoende of beperkt gezondheidsvaardig is. Het gaat hierbij om vaardigheden die iemand nodig heeft om gezondheidsinformatie te kunnen vinden, begrijpen en toepassen. Hierin speelt de communicatie met zorgverleners een belangrijke rol. Het wel of niet gezondheidsvaardig zijn, is een belangrijke indicator voor het kunnen nemen van eigen regie. Door bij de behandeling van patiënten deze groep te ondersteunen met informatie op maat komt het nemen van eigen regie ook voor deze groep binnen bereik.

Gelukkig blijken er ook positieve ontwikkelingen uit het Nivel-onderzoek. Bijna twee derde van de mensen met astma of COPD en meer dan 70 procent van de mensen met een zeldzame longziekte voelt zich betrokken bij de behandeling van hun longziekte. Dit is een lichte stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Hoger opgeleiden (73 procent astma en 63 procent COPD) geven vaker aan dat ze zich betrokken voelen dan lager opgeleiden (51 procent astma en 50 procent COPD).

Categorie:
Provincie:
Tag(s):