vrijdag, 7. juni 2019 - 10:51

Controle en gips na botbreuk vaak onnodig

Foto van verband om arm
Foto: sferrario1968
Amsterdam

Goed nieuws voor mensen met bepaalde botbreuken: in OLVG locatie West hoeven zij na behandeling op de Spoedeisende Hulp niet meer terug te komen voor controle. Ook gips is niet altijd nodig. ‘We willen onnodige ziekenhuisbezoeken voorkomen en alleen die zorg bieden die écht waarde toevoegt’, aldus traumachirurg Robert Haverlag.

OLVG is het eerste ziekenhuis in Nederland dat op zo’n grote schaal de behandeling van deze letsels verandert. Zilveren Kruis omarmt het initiatief en financiert een deel vanuit de transformatiegelden, bedoeld om de beweging van de juiste zorg op de juiste plek op gang te brengen

Voordeel voor patiënt  

Patiënten worden nu nog standaard teruggezien op de polikliniek of gipskamer. Echter, de ervaring leert dat sommige letsels in principe altijd goed genezen, waardoor de controle op de polikliniek of gipskamer overbodig is. Denk aan bepaalde breuken van de teen, vinger, onderarm en enkel.

Geen gips meer

Mensen met deze breuken krijgen voortaan geen gips, maar een brace of drukverband die zij zelf kunnen verwijderen. Uiteraard ontvangt de patiënt hier de nodige instructies voor. In de OLVG Trauma app zijn informatie en oefeningen te vinden. Het standaard controlebezoek en de röntgenfoto komen hiermee te vervallen.

Goede resultaten in het VK en Schotland

Deze nieuwe werkwijze is gebaseerd op een zorgreorganisatie uit het Verenigd Koninkrijk en Schotland. Uit onderzoek blijkt dat herhaalconsulten daar met 88% afnamen en beeldvorming met 75%. De patiënttevredenheid bleef met 95-98% hoog en gelijk aan patiënten die wel terugkwamen voor controle. Ook de uitkomst van de behandeling bleef gelijk.

OLVG doet wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van deze nieuwe werkwijze op medisch inhoudelijk, financieel en logistiek gebied in Nederland.

Vervolg

Na een succesvolle pilot op locatie West wordt de werkwijze uitgebreid naar de Spoedeisende Hulp van OLVG op locatie Oost. Komende jaren worden de zorgprocessen voor alle botbreuken onder de loep genomen en aangepast om de patiënt zo goed mogelijk te kunnen informeren en zo efficiënt mogelijk te behandelen. 

Categorie:
Provincie: