donderdag, 22. augustus 2019 - 11:26 Update: 22-08-2019 12:50

Antivirale therapie tegen het BK-virus niertransplantatiepatiënten in de maak

onderzoek-pipet
Foto: Screenshot Youtube / Nierstichting
Leiden

Op dit moment is er nog geen effectief medicijn om het BK-virus aan te pakken dat gevaar kan opleveren voor functie van de nier bij niertransplantatiepatiënten of zelfs kan leiden tot afstoting. Dr. Eric van der Veer van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ontwikkelde met zijn team een innovatieve, antivirale therapie tegen het BK-virus. De komende vier jaar hoopt hij grote stappen te zetten om de therapie van het laboratorium naar de kliniek te brengen.

Niertransplantatie

Na een niertransplantatie moeten patiënten sterke afweeronderdrukkende medicijnen slikken om afstoting te voorkomen. De keerzijde daarvan is dat ze hierdoor een verhoogde kans hebben op virusinfecties. Een voorbeeld hiervan is het BK-virus, een onschuldig virus dat bijna iedereen bij zich draagt. Bij niertransplantatiepatiënten kan het echter leiden tot een ernstige vermindering van nierfunctie en soms zelfs verlies van de getransplanteerde nier. 

Besmetting met BK-virus

Bijna iedereen raakt in zijn jeugd besmet met het BK-virus, maar je wordt er doorgaans niet ziek van. Anders is het na een niertransplantatie. Patiënten moeten dan sterke afweeronderdrukkende medicijnen slikken. Hierdoor kan het virus opnieuw actief worden. Omdat er nog geen effectief geneesmiddel tegen het virus is, bestaat de huidige behandeling van de infectie uit het verlagen van de dosis afweeronderdrukkende medicatie. Zo kan de eigen afweer van de patiënt sterker worden en het virus uitschakelen. Het belangrijke risico is echter een hogere kans op afstoting van de nier. 

Nieuwe antivirale therapie

De antivirale therapie kan toegepast worden zónder de afweer onderdrukkende medicatie te verlagen. Kern van de therapie is een medicijn dat ervoor zorgt dat het DNA van het BK-virus zich niet kan vermenigvuldigen. Eric van der Veer is optimistisch over het te belopen traject: 'Natuurlijk duurt het nog enkele jaren, want we moeten goed onderzoeken of het medicijn optimaal werkt én veilig is. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we dankzij deze subsidie in staat zijn om belangrijke en grote stappen te maken voor niertransplantatiepatiënten.' 

Niertransplantatie

Niertransplantatie is de beste behandeling voor patiënten met nierfalen. In Nederland krijgen jaarlijks ca. 1.000 nierpatiënten een niertransplantatie en leven ruim 10.000 mensen met een donornier. 

Impact afstoting nier 'enorm'

Wouter Eijgelaar is programmamanager Innovatie bij de Nierstichting: 'De impact van afstoting is voor patiënten en hun omgeving enorm, dus het voorkomen van afstoting als gevolg van dit virus zou een enorme doorbraak zijn. De Nierstichting is altijd op zoek naar projecten die écht het verschil kunnen maken voor patiënten. Dit project is een heel mooi voorbeeld van een ontwikkeling die wij in een vroege fase hebben gesteund. Nu komt het onderzoek in de fase richting een concrete therapie voor patiënten en dat steunen wij ook graag.'

Vier jaar

Het samenwerkingsproject loopt 4 jaar en heeft een budget van € 925.000. Het project is medegefinancierd met PPS-toeslag die door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health beschikbaar is gesteld aan de Nierstichting ter stimulering van publiek-private samenwerkingen. Starfish Innovations, onderdeel van het Leiden Regenerative Medicine Platform, is betrokken bij dit samenwerkingsproject als private partner.