dinsdag, 30. juni 2020 - 16:03 Update: 30-06-2020 16:10

Structureel 200 extra IC-bedden nodig voor COVID-19 patiënten

intensive-care-apparatuur
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Utrecht

Er zijn structureel 200 extra covid-ic-bedden en flexibel tot 1.700 en 1.300 klinische covid-bedden nodig om de reguliere zorg bij een nieuwe covid-19-uitbraak te ontzien. Dit zijn enkele van de 26 aanbevelingen uit het plan van aanpak dat Ernst Kuipers namens het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) dinsdag heeft aangeboden aan minister van Medische Zorg en Sport Martin van Rijn.

Landelijk dekkend dashboard

De overheid moet een landelijk dekkend dashboard realiseren voor vroege signalering van coronabesmettingen en covid-19. Dit is nodig om een nieuwe covid-19-uitbraak tijdig te signaleren en in te dammen, en daarmee de zorgvraag in ziekenhuizen te beperken. Ziekenhuizen worden gevraagd de gezamenlijke ic-capaciteit structureel te verhogen tot 1.350 bedden en flexibel tot 1.700. Daarnaast moet het aantal beschikbare klinische bedden voor covid-19-patiënten 1.300 gaan bedragen. Uitgangspunt is dat de reguliere zorg doorgang kan vinden.

Opschalingsplan covid-19

Het Opschalingsplan covid-19 kwam tot stand onder voorzitterschap van Jos Aartsen (ex-voorzitter RvB UMCG) in samenwerking met onder meer Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), en Ambulancezorg Nederland (AZN).

IC-verpleegkundigen

Bijzondere aandacht moet er komen voor het vinden en behouden van voldoende gekwalificeerde ic-verpleegkundigen. Dat is noodzakelijk om op korte termijn structurele en flexibele opschaling te realiseren. Dit vraagt om onder andere passende arbeidsvoorwaarden en loopbaanpaden. Daarnaast is het opleiden en trainen noodzakelijk van extra personeel dat al in de zorg werkt. Om ook in de toekomst te zorgen voor een goede spreiding van covid-patiënten, moet het in februari 2020 opgezette Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bestendigd worden en een definitieve huisvesting krijgen.

Opvang tweede golf covid-patiënten

Alle betrokken partijen zijn zich bewust van het grote maatschappelijke belang om tot oplossingen te komen die voorzien in de opvang van een tweede golf covid-patiënten naast de continuering van de reguliere zorg. Daarbij moet gelijktijdig rekening worden gehouden met de draagkracht van het zorgpersoneel.

Structureel

Minister Martin van Rijn: ‘De coronacrisis heeft laten zien dat de zorg in Nederland snel kan opschalen. Hier heb ik veel respect voor. Nu moeten we kijken hoe we de IC-capaciteit structureel kunnen vergroten. Ik heb veel waardering voor de samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen de afgelopen maanden. Ook bij het opstellen van dit plan. Hiermee kunnen we ons voorbereiden op een eventuele tweede golf maar ook op andere pandemieën of een heftig griepseizoen. Dat is geen makkelijke opgave maar wel belangrijk om te doen.’ Voorzitter LNAZ Ernst Kuipers: ‘Dank aan alle betrokkenen die in heel korte tijd een majeure prestatie hebben geleverd. Door hun inzet ligt hier een belangrijk rapport dat erin voorziet dat we een mogelijke tweede covid-golf kunnen opvangen naast de reguliere zorg.’

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: