dinsdag, 8. december 2020 - 11:44

Zorggebruik huisartsenpost stabiliseert in 2019

Foto van huisartspraktijk | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

In 2019 maakte bijna 16,3% van de Nederlanders ten minste eenmaal gebruik van de huisartsenpost. Het zorggebruik op de huisartsenpost stabiliseerde in vergelijking met voorgaande jaren. Dit blijkt uit nieuwe jaarcijfers over zorggebruik op de huisartsenpost van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Een patiënt kan 's avonds, 's nachts en in het weekend terecht bij de huisartsenpost (HAP) met acute gezondheidsproblemen die niet kunnen wachten tot de eigen huisarts weer beschikbaar is. De werkdruk op de huisartsenpost is hoog. Voor zowel de kwaliteit van de zorg als de belasting van de zorgverleners is het van belang dat patiënten de huisartsenpost alleen bezoeken wanneer een gezondheidsprobleem ook echt urgent is. 

Zorg met lage urgentie nam iets toe

In 2019 zagen we een lichte toename in het aantal laag-urgente contacten bij de HAP, vergeleken met voorgaande jaren. Het aantal midden-urgente contacten nam daarentegen af, terwijl dit in eerdere jaren juist toenam. Het aantal hoog-urgente contacten is gelijk gebleven.

Stijging telefonische consulten

Uit de cijfers blijkt dat de toename van telefonische consulten in voorgaande jaren ook in 2019 heeft doorgezet. Telefonische consulten werden vooral ingezet bij laag-urgente hulpvragen. Daartegenover staat een afname in het aantal consulten op de HAP en de thuisvisites. Hierdoor blijft het totale zorggebruik op de HAP nagenoeg gelijk aan 2018. Tussen 2015 en 2018 steeg dit nog elk jaar.

Categorie:
Provincie: