woensdag, 13. januari 2021 - 10:42

Huisartsen ’t Gooi starten unieke pilot telebegeleiding COPD-patiënten

smartphone-app
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Hilversum

Huisartsen in de regio Gooi en Vechtstreek starten samen met fysiotherapiepraktijken en ziekenhuis Tergooi met het aansluiten van de eerste patiënten op EmmaCOPD. Deze telebegeleidingstoepassing ondersteunt patiënten met de chronische longziekte COPD om voldoende te bewegen en zogenoemde longaanvallen vroegtijdig te herkennen. Dit kan ziekenopnames voorkomen.

Coaching en app

Met EmmaCOPD worden patiënten op afstand begeleid door de praktijkondersteuner, huisarts en fysiotherapeut. De toepassing bestaat uit een coachingsfunctie en een smartphone-app. Met de coachingsfunctie kan de eigen fysiotherapeut patiënten op afstand coachen met behulp van een Fitbit-smartwatch en speciaal aangepaste software. De smartphone-app helpt een COPD-patiënt via een speciaal algoritme de juiste actie te nemen als zich symptomen van een aanval voordoen. De mantelzorger van de patiënt heeft een belangrijke functie in het ondersteunen van de patiënt als deze moeite heeft om aan zijn persoonlijke dagelijkse activiteit te komen. Met toestemming van de patiënt ontvangt deze buddy een sms of appje als de patiënt te ver onder de persoonlijke doelstelling ligt.

70% minder ziekenhuisopnames

EmmaCOPD is twee jaar lang door het Leiden UMC onderzocht. Hier bleek dat het aantal ziekenhuisopnames van patiënten die gebruikmaken van de app met 70% daalde, gemiddeld negen opnamedagen per patiënt per jaar. De pilot in onze regio wordt financieel mogelijk gemaakt vanuit het regionale programma Zorg Dichterbij dat is geïnitieerd door Tergooi en Zilveren Kruis. Simone Geldtmeijer, projectleider vanuit de Regionale Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken (RHOGO): ‘EmmaCOPD helpt COPD-patiënten om meer te bewegen en hun ziekte te monitoren. Met deze pilot onderzoeken we of EmmaCOPD onderdeel kan worden van de reguliere ketenzorg.’ Het is voor het eerst dat EmmaCOPD wordt ingezet voor patiënten die onder behandeling zijn van de huisarts. Oscar van Dijk, directeur van Medicine Men, de ontwikkelaar van EmmaCOPD: ‘De nadruk ligt, anders dan bij toepassing in het ziekenhuis, sterker op het opbouwen van voldoende fysieke conditie om zo sterker te staan als een aanval zich aandient.’

Op afstand betrokken

Ook Silvia Hiep-van Casteren, longarts in Tergooi, is enthousiast over dit initiatief. Vanaf januari worden binnen de pilot een aantal stabiele patiënten vanuit de tweede lijn terugverwezen naar de eerste lijn. Via EmmaCOPD kan de specialist, op digitale afstand, betrokken blijven bij de patiënt en meekijken indien nodig. Hiep geeft aan blij te zijn met deze ontwikkeling: ‘We hebben het met z'n allen al lang over netwerkzorg, maar in de praktijk is dit lastig te realiseren. EmmaCOPD is een platform die deze netwerkzorg, op afstand en ondersteund door e-health, heel goed kan faciliteren.’

Categorie:
Provincie:
Tag(s):