dinsdag, 29. juni 2021 - 15:32 Update: 29-06-2021 15:45

Advies: ook vrijwillige vaccinatie 12- tot en met 17-jarigen tegen COVID-19

vaccinatie-pfizer-corona
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

Vaccineren van jongeren tussen de 12 en 18 jaar die gebruik willen maken van het COVID-19-vaccin van BioNTech/Pfizer kan voor hen directe en indirecte gezondheidswinst opleveren. 'Daarnaast kan vaccinatie van alle adolescenten van 12 tot en met 17 jaar bijdragen aan het afremmen van de epidemie', zo luidt het dinsdag bekendgemaakte advies van de Gezondheidraad aan de minister van VWS.

'Zinvol en verantwoord'

Het advies van de raad is, na een uitgebreide ethische en juridische afweging, vandaag is aangeboden aan de minister van VWS. Het vaccin van BioNTech/Pfizer is onlangs goedgekeurd voor gebruik vanaf 12 jaar. De Gezondheidsraad heeft zich op verzoek van de minister van VWS gebogen over de wenselijkheid van vaccinatie vanaf 12 jaar. De raad adviseerde eerder al om 12- tot en met 17-jarigen met een medisch risico te vaccineren. Nu heeft de raad voor alle 12- tot en met 17-jarigen beoordeeld of een vaccinatie-aanbod zinvol en verantwoord is. 

Ernstige ontstekingsreactie 

Hoewel COVID-19 bij kinderen en adolescenten meestal mild verloopt, kan het ook bij hen problemen geven. In zeldzame gevallen kan het bijvoorbeeld leiden tot ‘MIS-C’, een ernstige ontstekingsreactie waarbij opname in het ziekenhuis of op de intensive care nodig is. 

Long COVID

Ook kunnen kinderen en adolescenten, net als volwassenen, langdurige klachten ontwikkelen (long COVID). Naast directe gezondheidswinst kan vaccinatie ook indirecte gezondheidswinst opleveren. Zo zal vaccinatie van 12- tot en met 17-jarigen leiden tot minder viruscirculatie in die groep en daarmee tot een kleinere kans op beperkende maatregelen die een negatieve invloed op hen hebben, zoals quarantaine voor schoolklassen of het sluiten van scholen. 

Indammen corona-epidemie in de winter

Naast de directe en indirecte gezondheidswinst voor de adolescenten zelf, is er ook gezondheidswinst te verwachten voor de gehele bevolking. Volgens modellering van het RIVM zal vaccinatie van 12- tot en met 17-jarigen bijdragen aan het indammen van een mogelijke opleving van de epidemie in de winter en zo ook de ziektelast bij volwassenen terugdringen. 

Bijwerkingen

Vaccinatie brengt ook nadelen met zich mee voor adolescenten van 12 tot en met 17 jaar. Het BioNTech/Pfizer-vaccin heeft, net als alle geneesmiddelen, bijwerkingen. De meeste zijn matig va ernst en verdwijnen na enkele dagen. Ook zijn er meldingen van myocarditis (ontsteking van de hartspier) en pericarditis (ontsteking van het hartzakje) na COVID-19-vaccinatie. Het beloop hiervan was meestal mild. 

EMA

Het is nog onduidelijk in hoeverre het optreden van myocarditis en pericarditis gerelateerd is aan vaccinatie met BioNTech/Pfizer. Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) doet daar momenteel onderzoek naar. Myocarditis en pericarditis komen ook voor bij een infectie met het coronavirus zelf. 

'Goede informatie voor adolescenten belangrijk'

Alles overziend adviseert de Gezondheidsraad om het BioNTech/Pfizer-vaccin beschikbaar te stellen voor alle 12- tot en met 17-jarigen die er gebruik van willen maken. Om ervoor te zorgen dat de adolescenten zelf een vrijwillige en goed geïnformeerde keuze kunnen maken is het van belang dat er toegankelijke, begrijpelijke en op hun leeftijd afgestemde informatie beschikbaar is over de voor- en nadelen van vaccinatie tegen COVID-19.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: