maandag, 20. september 2021 - 19:37

Griepprik voor extra groepen

Foto van griepprik injectie naald | Archief EHF
Foto: Archief EHF
De Bilt

De griepprik wordt jaarlijks gratis aangeboden aan mensen van 60 jaar en ouder en aan mensen die om medische redenen extra risico lopen om ernstig ziek te worden door het griepvirus. De Gezondheidsraad adviseerde op 20 september 2021 de doelgroep voor de griepprik uit te breiden met enkele specifieke groepen die ook baat hebben bij een griepprik, zoals zwangere vrouwen en mensen met ernstig overgewicht.

Zelf melden

De staatssecretaris van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   heeft aangegeven dat mensen uit deze extra groepen  zich al dit jaar mogen melden bij de huisarts voor een gratis griepprik. Er zijn voldoende vaccins beschikbaar. Mensen die behoren tot de extra doelgroepen kunnen zelf tussen 1 oktober en 1 november contact opnemen bij de eigen huisarts. Zij krijgen de vaccinatie uiterlijk in december 2021.

Mensen van 60 jaar en ouder of mensen die voor een andere aandoening normaliter al een uitnodiging ontvingen hoeven zich niet te melden. Zij krijgen net als in eerdere jaren de uitnodiging van de huisarts. VWS besluit later of de nu door de Gezondheidsraad als kwetsbaar aangemerkte mensen ook in de toekomst een gratis griepprik krijgen en daar een uitnodiging voor zullen ontvangen.

Categorie:
Provincie: