dinsdag, 19. oktober 2021 - 11:07 Update: 19-10-2021 11:11

Eerste zorgpremie bekend: premiestijging van € 3,25 per maand

zorgkosten-declaratie
Foto: Archief EHF/ foto bewerkt ter illustratie
Den Haag

DSW maakt haar premie voor 2022 als eerste bekend. Iedereen met een basisverzekering bij deze zorgverzekeraar gaat volgend jaar maandelijks 3,25 euro meer betalen.

In 2022 bedraagt de totale premie van de basisverzekering voor DSW-verzekerden € 127,75 per maand. Dit betekent een premiestijging van € 3,25 per maand.

Premie stijging door toename van zorgkosten

In 2022 zullen de zorgkosten volgens de zorgverzekeraar sterk toenemen. Dat komt door prijsstijgingen, loonsverhoging voor zorgmedewerkers en een toenemend gebruik van dure specialistische geneesmiddelen. Dit zou geleid hebben tot een premiestijging van € 7,50 per maand.

Inzet van coronacompensatie beperkt premiestijging

Zorgverzekeraars krijgen de kosten van de coronapandemie deels vergoed via de wettelijke catastroferegeling. Van die vergoeding hielden we geld over, omdat de lagere kosten voor de reguliere zorg niet meegerekend zijn in deze vergoeding. Zo kon DSW die vergoeding inzetten om de premiestijging tot een bedrag van € 3,25 per maand te beperken.

Premiestijging lager dan door kabinet verdacht

Het kabinet gaat voor 2022 uit van een gemiddelde premiestijging van € 44,- per jaar, ofwel bijna € 3,75 per maand. Dit bedrag is inclusief de afgesproken loonsverhoging voor het zorgpersoneel, die de overheid na Prinsjesdag bekend heeft gemaakt. Hiermee blijft de premiestijging bij DSW onder de verwachting van het kabinet.

Eigen risico voor DSW-verzekerden blijft € 375,-

Het eigen risico blijft voor DSW-verzekerden gehandhaafd op € 375,- en blijft daarmee € 10,- lager dan wettelijk is bepaald. Door een lager eigen risico te hanteren, wil DSW duidelijk maken dat het eigen risico te hoog is en zijn doel voorbij schiet. DSW is voorstander van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):