dinsdag, 15. februari 2022 - 11:58

Coronapas niet verboden

Coronacheck
Den Haag

Het gerechtshof Den Haag heeft vandaag beslist op een vordering van twee personen, die menen dat het gebruik van de coronapas moet worden verboden. Het gerechtshof heeft deze vordering afgewezen.

Twee personen vorderde in dit kort geding dat de ‘coronapas’ (het coronatoegangsbewijs) buiten werking zou wordengesteld. Zij vinden dat met de coronapas een ongerechtvaardigd onderscheid wordt gemaakt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Volgens eisers kunnen gevaccineerden het coronavirus namelijk even makkelijk op anderen overdragen als ongevaccineerden.

Het hof geeft eisers geen gelijk. De coronapas heeft in ieder geval bestaansrecht voor het geval iemand zich laat testen of van corona is hersteld. De vordering van eisers om de coronapas helemaal overboord te gooien gaat dus te ver. Een gedeeltelijke buitenwerkingstelling van de coronapas is ook niet wat eisers willen. Over de vraag of vaccineren nut heeft om overdracht van het coronavirus te voorkomen, hoeft het hof dus geen uitspraak te doen.

Categorie:
Provincie: