woensdag, 23. februari 2022 - 11:01

Patiënten kunnen snel terecht bij hun huisarts

Huisartsenpraktijk
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Utrecht

Patiënten vinden dat zij snel genoeg bij hun huisarts terechtkunnen wanneer zij klachten hebben. Ook vinden patiënten dat zij tijdens een afspraak met de huisarts voldoende tijd hebben om dingen te bespreken die voor hen belangrijk zijn. Dit blijkt uit vragenlijstonderzoek van eind 2021 binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Om kwalitatief goede zorg te kunnen verlenen is het belangrijk dat huisartsen voldoende tijd hebben voor patiënten. Eén van de punten van het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2019-2022 is dan ook meer tijd met en voor de patiënt. Het Nivel onderzocht in hoeverre patiënten ervaren dat hun huisarts voldoende tijd voor hen heeft.

Mannen geven vaker aan snel genoeg terecht te kunnen bij hun huisarts

Vrijwel alle patiënten die bij de huisarts komen (93%) vinden dat zij vlot terechtkunnen bij hun huisartsenpraktijk. Mannen geven vaker aan dat zij altijd snel genoeg terechtkunnen dan vrouwen. Ook geeft bijna iedereen aan dat zij (meestal) voldoende tijd tijdens een afspraak met de huisarts hebben, namelijk 95% van de ondervraagde patiënten. Zij hebben genoeg tijd om alles met hun huisarts te bespreken dat zij belangrijk vinden. We zagen hier geen verschillen in geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en mensen met en zonder chronische aandoening.

 

Categorie:
Provincie: