vrijdag, 29. juli 2022 - 15:35 Update: 30-07-2022 17:36

Voor iedereen vanaf 12 jaar herhaalprik tegen corona mogelijk in het najaar

vaccinatie-naald-spuit
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

Iedereen van 12 jaar en ouder krijgt naar verwachting vanaf de tweede helft van september de mogelijkheid een herhaalprik tegen corona te halen. 'Als eerste worden de mensen met een hoger medisch risico en zorgpersoneel met patiëntencontact uitgenodigd, daarna alle anderen van 12 jaar en ouder', zo meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vrijdag

'Bescherming op peil houden'

Deze herhaalprik kan worden gehaald vanaf drie maanden na de laatste coronaprik of een doorgemaakte besmetting. Dat schrijft minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het advies van het OMT-Vaccinaties (OMT-V). De herhaalprik tegen corona is nodig om de bescherming tegen ernstige ziektes en sterfte op peil te houden. 

Mogelijk coronagolf in najaar

Het hoogtepunt van de coronacrisis lijkt achter ons te liggen en daar heeft vaccineren een belangrijke bijdrage aan geleverd. Toch houdt het kabinet rekening met een mogelijk nieuwe coronagolf in het najaar. Om de bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte op peil te houden, de zorg bereikbaar en om maatschappelijke belasting door bijvoorbeeld uitval van personeel te voorkomen, adviseert het OMT-V een nieuwe vaccinatieronde te starten.  

Start vaccinatieronde

Het RIVM zal vanaf de tweede helft van september mensen met een verhoogd risico op ernstige ziekte en sterfte uitnodigen om een herhaalprik tegen corona bij de GGD te halen. Dit is de groep die eerder dit jaar is uitgenodigd voor een herhaalprik, uitgebreid met de mensen jonger dan 60 jaar die jaarlijks uitgenodigd worden voor de griepprik. Mensen die jaarlijks de griepprik krijgen en jonger zijn dan 60 jaar worden uitgenodigd door hun huisarts om hun prik te halen bij de GGD. Zorgmedewerkers met patiëntencontact worden tegelijkertijd uitgenodigd voor een herhaalprik om de hoogrisicogroepen te beschermen. 

Geüpdate vaccins

Er wordt geprikt met vaccins die zijn geüpdate en die betere bescherming bieden dan de huidige vaccins. Deze vaccins moeten dan wel eerst geregistreerd worden door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

Thuis vaccineren

Thuiswonende 60-plussers die niet in staat zijn om zelf naar een GGD-vaccinatielocatie te gaan, kunnen door hun huisartsen worden aangemeld bij de GGD en zullen dan thuis worden gevaccineerd. Voor de bewoners van zorginstellingen wordt de vaccinatie aangeboden in de instelling zelf, ook zij kunnen zich desgewenst laten prikken op een GGD-vaccinatielocatie. 

Iedereen vanaf 12 jaar

Daarna kan iedereen, vanaf 12 jaar, die dat wil een herhaalprik tegen corona halen. Ook mensen die nog geen vaccinatie (basisserie) tegen corona hebben gehaald kunnen daarvoor nog steeds een afspraak maken bij de GGD.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie:
Tag(s):