vrijdag, 16. december 2022 - 13:51

'Preventie gehoorschade is breder dan reguleren van de geluidsnorm op festivals of clubs'

disco-lichtbol-dansen
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Utrecht

Op woensdag 14 december heeft de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid gedebatteerd over de uitkomsten van het rapport van de Gezondheidsraad, waarin staat dat het maximale geluidsniveau bij festivals en dansfeesten omlaag moet. In het debat legden Kamerleden de nadruk op het reguleren en naar beneden bijstellen van de maximale geluidsnorm naar 100 dB in plaats van de huidige 103 dB.

Saskia Kloet van VeiligheidNL: 'Er zijn de afgelopen jaren al veel stappen gezet door het convenant en bij de branches, waar de staatssecretaris ook waardering voor uitsprak. Daar waar in het rapport van de Gezondheidsraden de focus lag op een nieuwe norm van 100 dB, mistte helaas een gesprek over brede aanpak van gehoorschadepreventie.'

'Ook als de norm van 103 naar 100 dB gaat, zijn goede oordoppen nodig en vinden wij bij VeiligheidNL dat er niet gewacht hoeft te worden met andere activiteiten zoals voorlichting daarover', aldus Kloet. 'We staan positief tegenover dit maatschappelijke debat, mede omdat uit recent onderzoek onder mbo-studenten aantoont dat al 1 op de 5 jongeren een piep of ruis ervaart na het luisteren met koptelefoon of oortjes.'

Kloet: 'Daarom pleitten wij voor structurele voorlichting over het gebruik van oordopjes tijdens het uitgaan, maar ook over het veilig luisteren naar muziek of gamen op mobiele devices. Daarnaast is een extra screeningsmoment in de leeftijd 11-15 jaar wenselijk. Dit is een kans om meer kennis op te doen over de omvang van en ontwikkelingen in de problematiek bij jongeren én hen voor te lichten over risico’s en gevolgen van gehoorschade door hard geluid. Tot slot is er meer onderzoek nodig over het aantal gevallen van gehoorschade, de risicofactoren van gehoorschade door hard geluid, en onderzoek naar geluidsbeleving.'

Categorie:
Provincie: