dinsdag, 20. juni 2023 - 9:29 Update: 20-06-2023 16:09

Minder mensen voelen zich gezond

Depressie
Foto: PX
De Bilt

In Nederland ervaarden in 2022 7 op de 10 volwassenen de eigen gezondheid als goed of zeer goed. Eind 2020 waren dit nog 8 op de 10 Nederlanders. Verder zijn er op dit vlak grote verschillen tussen regio’s en groepen inwoners. Bij mensen die moeite hebben met rondkomen, is de ervaren gezondheid nog sterker gedaald. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022. Dat is een groot vragenlijstonderzoek uitgevoerd in het najaar van 2022.

Het percentage volwassenen dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart, daalde in 2022 ten opzichte van 2020 (van 79% naar 70%). Tussen 2016 en 2020 was er juist sprake van een lichte stijging. Het percentage in 2022 is niet alleen lager dan in 2020 maar ook lager dan in 2016 en 2012 (beide 76%).

Verschillen tussen regio’s

Hoe men de gezondheid ervaart, verschilt sterk tussen GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-regio’s. In alle regio’s is sprake van een daling sinds 2020. Verschillen tussen regio’s hangen voor een deel samen met bevolkingskenmerken als leeftijd en opleidingsniveau.

Relatie slechtere gezondheid en rondkomen

Naast verschillen tussen regio’s, zijn er ook verschillen in ervaren gezondheid tussen groepen inwoners. In het algemeen gaat het minder goed met de gezondheid van inwoners die moeite hebben om rond te komen, die geen opleiding of als hoogste onderwijsniveau basisonderwijs, vmbo of mbo (middelbaar beroepsonderwijs)-1 hebben afgerond. Van de groep die moeite heeft met rondkomen, bestempelt slechts 5 op de 10 de eigen gezondheid als goed of zeer goed. Ook blijkt dat de ervaren gezondheid onder deze laatste groep sterker afnam ten opzichte van 2020.

Mentale gezondheid minder goed

Ook met de mentale gezondheid gaat het minder goed. Meer mensen voelden zich in 2022 eenzaam dan in 2020. Ook steeg het aantal mensen met een hoog risico op een angststoornis of depressie. Dat het slechter gaat met de mentale gezondheid geldt voor alle leeftijden, maar vooral voor jongvolwassenen (18-24 jaar). Dat bleek ook al uit eerdere onderzoeken.

Positieve gevolgen coronacrisis

Er zijn ook lichtpuntjes. De helft van de mensen gaf 4 maanden na het aflopen van de coronamaatregelen aan nog positieve gevolgen van de coronaperiode te ervaren. Hierbij werd vooral thuiswerken of thuisonderwijs, meer rust en een betere balans tussen werk of studie en privé genoemd. Ook ervaart de helft van de Nederlanders voldoende veerkracht. Dit geeft aan dat zij over het algemeen goed in staat zijn om te herstellen van tegenslag.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):