zaterdag, 25. november 2017 - 14:18 Update: 25-11-2017 20:25

Film- en tv-branche stelt eigen vertrouwenspersoon aan om #MeToo

Film- en tv-branche stelt eigen vertrouwenspersoon aan om #MeToo
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Vanwege de kwestie rond #MeToo is de Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers (NBF) begonnen met het werven van een eigen vertrouwenspersoon voor haar vereniging, zodat (seksuele) misstanden binnen de film- en tv-sector gemeld kunnen worden. Dit heeft de NBF zaterdag laten weten.

Peilen

'In een brief wil de NBF peilen in hoeverre de andere organisaties zich in deze opzet kunnen vinden. Mocht een organisatie niet zelf in staat zijn een eigen vertrouwenspersoon aan te stellen, dan stelt de NBF haar eigen onafhankelijke vertrouwenspersoon ter beschikking aan die vereniging', aldus de NBF.

Zorgen over #MeToo

Begin november heeft de NBF in brieven aan diverse beroepsorganisaties in de film- en tv-sector de zorg uitgesproken over de berichten over (seksueel) machtsmisbruik. Als vereniging van en voor de makers in deze sector, hecht het bestuur zeer aan een veilige en vertrouwde werkomgeving. In de brieven heeft de NBF opgeroepen om daar eensgezind als sector stappen in te zetten. Die mening wordt breed onderschreven.

Iedere beroepsvereniging eigen vertrouwenspersoon

Tussen begin november en nu heeft de NBF advies ingewonnen, waaronder bij deskundigen van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie en de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (lvvv.nl). Hun advies is heel helder: zorg dat iedere beroepsvereniging een eigen vertrouwenspersoon aanstelt om de drempel voor het uiten van klachten zo laag mogelijk te houden. Deze vertrouwenspersonen melden alle klachten bij één centraal vertrouwenspersoon, zodat er ook een overzicht is over het geheel aan klachten.

Samenwerking in de sector

In de hele procedure van de vertrouwenspersoon staat de melder centraal. Deze beslist of de melding op zich voldoende is of dat er ook actie moet worden ondernomen. Volgens de NBF is het belangrijk dat de verdere uitwerking van deze opzet in samenwerking met de overige verenigingen in de sector gebeurt.

Ruim 600 leden

De Nederlandse Beroepsorganisatie voor Film- en Televisiemaker (NBF) is een vereniging met ruim 600 leden die professioneel werkzaam zijn in de film- en tv-sector. De NBF informeert haar leden via netwerkbijeenkomsten over recente ontwikkelingen en zet relevante ontwikkelingen op de landelijke agenda. De verenging streeft er naar om de gesprekspartner te zijn richting de landelijke overheid en andere beroepsorganisaties.

Categorie:
Provincie: