donderdag, 29. oktober 2020 - 14:04

Celstraf van 1 maand en taakstraf van 50 uur voorwaardelijk voor verspreiders plasseksvideo Patricia Paaij

Patricia Paay
Foto: Bon
Haarlem

De rechtbank Noord-Holland heeft op 29 oktober 2020 een 43-jarige man veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 1 maand voor het plaatsen van twee seksfilmpjes van Patricia Paaij op zijn twitteraccount Eendevanger.nl in februari 2017. Een 47-jarige man uit Lelystad is veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 50 uur voor het plaatsen van de plasseksvideo in diezelfde periode op de openbare vk.com profielpagina van Eendevanger.nl.

De officier van justitie had 1 maand waarvan 2 weken voorwaardelijk en 80 uur onvoorwaardelijke taakstraf geëist.

Belediging en auteursrechtinbreuk

De rechtbank oordeelt dat beide verdachten Patricia Paaij en de man op het filmpje hebben beledigd. Door het plaatsen van het expliciete seksfilmpje is Patricia Paaij opzettelijk in een ongunstig daglicht gesteld, waardoor zij in haar eer en goede naam is aangetast. De rechtbank weegt daarbij mee dat Patricia Paaij een bekende Nederlander is. Daardoor zal ze door veel mensen herkend worden en zal de interesse van het publiek voor het filmpje groter zijn. Dat Patricia Paaij zelf open is over seks en wel eens naakt heeft geposeerd vindt de rechtbank niet van belang. De verdachten hebben op de koop toe genomen dat de naam van de man in het filmpje bekend zou worden, waardoor ook zijn eer en goede naam is aangetast.

Er is ook sprake van auteursrechtinbreuk. Het gaat om een beschermd filmwerk in de zin van de Auteurswet. De verdachten hebben het filmpje niet zelf gemaakt en hadden geen toestemming om het te plaatsen.

Smaad

De rechtbank spreekt beide verdachten vrij van het plegen van smaad. Smaad is het beschuldigen van iemand van een feit dat de integriteit van die persoon kan aantasten. De rechtbank vindt een dergelijke beschuldiging niet aan de orde.

Verspreiding door anderen geen niet-ontvankelijkheid

De verdachten vinden het onterecht dat alleen zij door het Openbaar Ministerie zijn vervolgd, terwijl veel anderen het filmpje ook hebben verspreid. De rechtbank oordeelt dat het Openbaar Ministerie deze verdachten mocht vervolgen. Daarbij weegt mee dat deze verdachten volgens het Openbaar Ministerie een grotere rol hebben gespeeld bij de verspreiding van het filmpje dan anderen.

Straf

De officier van justitie eiste tegen de man, bekend als “Eendevanger”, een celstraf van een maand, waarvan 2 weken voorwaardelijk. De rechtbank legt een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf op van 1 maand. De verdachte was zich ervan bewust dat het plaatsen van de filmpjes niet prettig zou zijn voor de betrokkenen. Hij heeft het vervolgens toch gedaan. Een van de filmpjes heeft hij zelfs voor een tweede keer geplaats nadat zijn twitteraccount bevroren was. Dit rekent de rechtbank de verdachte aan. Verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en geen inkomen of uitkering. Daarom kan alleen een gevangenisstraf worden opgelegd en geen boete of taakstraf. Het strafbare feit is ruim 3 jaar geleden gepleegd in februari 2017. De rechtbank oordeelt dat de verdachte buiten zijn schuld onredelijk lang heeft moeten wachten op zijn berechting. Daarom legt de rechtbank de celstraf geheel voorwaardelijk op.

Tegen de man uit Lelystad eiste de officier van justitie 80 uur taakstraf. De rechtbank weegt in het voordeel van verdachte mee dat hij direct heeft bekend. Hij is geschokt door de maatschappelijke onrust die door de verspreiding van de filmpjes is ontstaan. Hij zegt zich daarna afzijdig te hebben gehouden van sociale media. De rechtbank acht een taakstraf van 50 uur passend. In verband met de overschrijding van de redelijke termijn voor berechting legt de rechtbank deze taakstraf geheel voorwaardelijk op.

Categorie:
Provincie: