vrijdag, 27. november 2015 - 19:37 Update: 27-11-2015 19:46

Rode Kruis: 'berichtgeving NOS over weigerende vrijwilligers is suggestief'

Rode Kruis: berichtgeving NOS over weigerende vrijwilligers is suggestief
Foto: fbf archief
Den Haag

Het Rode Kruis neemt afstand van suggestieve berichtgeving op de internetsite van de NOS, waarin het beeld ontstaat dat een aanzienlijk deel van de vrijwilligers (20%) vluchtelingen niet zou willen helpen omdat het om vluchtelingen gaat. Dat beeld is onwaar.

In de door de NOS aangehaalde enquête hebben vrijwilligers vele motieven aangegeven waarom zij niet zouden kunnen helpen, variërend van familieomstandigheden tot de eigen medische situatie en van een nieuwe baan tot het feit dat er geen opvanglocaties in de buurt zijn. Enkele individuen hebben aangegeven dat zij vluchtelingen om principiële redenen niet zouden willen helpen.

In de praktijk heeft nog geen enkele vrijwilliger dit voor zover bekend als argument gebruikt toen hij of zij werd opgeroepen. Desalniettemin neemt het Rode Kruis het signaal van enkele individuele uitspraken in de enquête serieus. De noodhulporganisatie staat voor hulpverlening aan iedereen volgens een aantal grondbeginselen, waaronder neutraliteit en onpartijdigheid; iedereen wordt geholpen ongeacht bijvoorbeeld religie, seksuele geaardheid of verblijfsstatus. De komende tijd bespreekt het Rode Kruis intern of er sprake is van een serieus probleem.

Het Rode Kruis heeft ruim 30.000 vrijwilligers en meer dan 34.000 Ready2Helpers. Duizenden van hen hebben zich zeer recent aangemeld. Zij zijn de afgelopen weken en maanden ingezet bij hulp in opvanglocaties, bij EHBO aan vluchtelingen, het sorteren en distribueren van kleding in de Welkom Winkels en bij hulpactiviteiten om contact met familie in het buitenland te herstellen. Het animo voor deze hulpactiviteiten is zeer groot; er is geen enkel signaal dat deze hulpverlening in gevaar is.

Categorie:
Provincie: