woensdag, 9. december 2015 - 18:01 Update: 09-12-2015 18:07

Minister Van der Steur neemt aanbevelingen Commissie Oosting over

Minister Van der Steur neemt aanbevelingen Commissie Oosting over
Foto: Min. Veiligheid en Justitie
Den Haag

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) neemt de aanbevelingen over uit het rapport van de Commissie Oosting. Dit meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie woensdag.

De Commissie Oosting heeft onderzoek gedaan naar de ontnemingsschikking met Cees H. en de informatie die daarover aan de opeenvolgende ministers en vervolgens aan De Tweede Kamer is verstrekt. Ook neemt hij de aanbevelingen van de Erfgoedinspectie over. Dit blijkt uit een brief die woensdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De bewindsman aanvaardt de bevindingen van de Commissie en de beoordelingen die zij daarop heeft gebaseerd. Hij is de Commissie erkentelijk voor het vele werk dat zij heeft verricht en voor het gedegen rapport dat daarvan het resultaat is.

De Commissie heeft stevige conclusies getrokken over het verleden en de verantwoording die daarover is afgelegd. Door de rapporten van de Commissie en van de Erfgoedinspectie is duidelijk geworden dat er bij de voorbereiding, de totstandkoming en de afwikkeling van de schikkingsovereenkomst en bij de informatieverstrekking daarover aan uw Kamer veel is misgegaan. Van der Steur: ‘Ik betreur dat in hoge mate. Mijn ambtsvoorganger heeft met het aanbieden van zijn ontslag verantwoordelijkheid genomen op het cruciale punt van de informatieverstrekking aan uw Kamer.’

Categorie:
Provincie: