dinsdag, 15. december 2015 - 13:59

Waterschap Delfland verleent vergunning voor opening A4

Waterschap Delfland verleent vergunning voor opening A4
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Delft

Het Hoogheemraadschap van Delfland verleende vandaag de gewijzigde vergunning aan Rijkswaterstaat (RWS). Onder voorwaarden kan meer grondwater uit de verdiepte delen van de A4 tussen Delft en Schiedam worden weggepompt. Om dit besluit zorgvuldig te nemen is er op verzoek van Delfland aanvullend onderzoek gedaan door RWS.

Het onderzoek wijst uit dat de extra grondwateronttrekking verantwoord is, mits er aanvullend technische maatregelen genomen worden. Dit gebeurt door toepassing van retourbemaling.

Dit betekent dat grondwater teruggepompt wordt in de grond. Hiermee wordt nagenoeg geheel voorkomen dat de grondwaterstand in de omgeving van de A4 daalt. En dat betekent dat de veengrond niet verdroogt en niet extra inklinkt. In het aanvullende onderzoek heeft RWS onderbouwd dat dit met het toepassen van de retourbemaling kan worden bereikt.

Extra voorschrift 

Delfland vindt het belangrijk dat de RWS-onderzoeken goed en zorgvuldig uitgevoerd zijn. Dit betekende dat er meer tijd nodig was voordat er een besluit kon worden genomen.  Wij zijn van mening dat de huidige rapporten en de voorgestelde maatregelen aannemelijk maken dat het watersysteem en de bij het grondwater betrokken belangen, voldoende zijn beschermd. Hierop wordt ook gemonitord. Wij hebben dan ook een extra voorschrift opgenomen in het definitieve wijzigingsbesluit. Als de retourbemaling de effecten onvoldoende reduceert moet RWS aanvullend andere maatregelen nemen.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):