vrijdag, 8. januari 2016 - 9:14 Update: 08-01-2016 11:37

D66: 'bij de gratie Gods' uit wetteksten schrappen

D66 wil af van 'bij de gratie Gods' bij wetten
Foto: D66
Den Haag

D66 wil dat het kabinet erop aandringt dat de overheid niet langer vermeldt dat wetten worden opgesteld “bij de gratie Gods”. Dat is de strekking van een initiatiefwetsvoorstel dat D66-Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven vandaag indient. De Democraat vindt dat nu een onjuist beeld wordt gegeven van de grondslag van de Nederlandse rechtsstaat.

Van Veldhoven: 'De vermelding van “bij de gratie Gods” bij ondertekening van wetten is in strijd met onze scheiding van Kerk en Staat. De soevereiniteit ligt in Nederland bij de mensen, niet bij een God. Kiezers stemmen op volksvertegenwoordigers, die namens hen wetten maken. Dat wetgevingsproces hoort in onze democratie neutraal te zijn. Maar de “gratie Gods” verbindt dit proces met religie en dat is niet de bedoeling.'

Het vermelden van de “gratie Gods” is gebruikelijk bij de ondertekening van wetten door de koning. “Bij de gratie Gods” kan al sinds de grondwetsherziening van 1983 worden aangepast, omdat de vermelding niet in het officiële afkondigingsformulier van de Grondwet staat. De sindsdien regerende kabinetten hebben dat niet gedaan. D66 heeft voor het eerst op afschaffing van de “gratie Gods” aangedrongen in 2010, tijdens de begroting Algemene Zaken. Na meerdere weigeringen van premier Rutte, besloot Van Veldhoven zelf het initiatief te nemen voor afschaffing van “gratie Gods”.

Van Veldhoven: 'Natuurlijk respecteren we het geloof in Gods wil. Maar het vermelden van de “gratie Gods” breekt in op de neutraliteit van onze wetgeving. Gods wil wordt nu uitgedrukt in elke wet die wordt aangenomen. Het kabinet moet dat veranderen.'

Categorie:
Provincie: