dinsdag, 19. januari 2016 - 15:59 Update: 19-01-2016 20:18

Koning Willem-Alexander bezoekt azc Ter Apel

Koning Willem-Alexander bezoekt azc Ter Apel
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Ter Apel

Vandaag heeft koning Willem-Alexander, samen met staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie, een werkbezoek gebracht aan het asielzoekerscentrum (AZC) in Ter Apel in Groningen. Dit heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) van het Koninklijk Huis dinsdagmiddag bekendgemaakt.

De koning bracht al op 9 september 2015 een werkbezoek met de staatssecretaris aan het hoofdkantoor van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Rijswijk. Het werkbezoek vandaag aan het AZC Ter Apel gaf inzicht in de dagelijkse praktijk en uitdagingen bij de uitvoering van het vluchtelingenbeleid.

De koning werd door staatssecretaris Dijkhoff en de heer Wolthof, unitmanager Noord van het COA, rondgeleid in het complex. Bij de rondleiding kwamen alle fases aan bod die asielzoekers vanaf hun aanmelding doorlopen. 

Eerste opvang

In Ter Apel wordt de eerste opvang van asielzoekers geregeld, vindt beoordeling plaats van hun verblijfsstatus en worden uitgeprocedeerden tijdelijk ondergebracht voorafgaand aan hun vertrek.

Voorafgaand aan de rondgang spraken de koning en de staatssecretaris met betrokkenen over hoe zij in de praktijk oplossingen creëren die een sobere maar humane opvang moeten waarborgen. Daarbij werd stilgestaan bij de uitdagingen die gepaard gaan met het managen van de grote instroom van vluchtelingen en de doorstroom in het proces. 

Aan tafel zaten vertegenwoordigers van het COA, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en mensenhandel, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek, Interschool (basisschool voor anderstaligen), VluchtelingenWerk en het Instituut voor Psychotrauma. 

Het werkbezoek eindigde met een gesprek met bestuurders van gemeenten, provincies, het COA, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk en de Veiligheidsregio over bestuurlijke samenwerking rond de opvang van asielzoekers.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):