vrijdag, 29. januari 2016 - 11:27 Update: 29-01-2016 12:03

Inspecties overwegend positief over gepleegde arrestantenzorg politie

Inspecties overwegend positief over gepleegde arrestantenzorg politie
Foto: Archief EHF
Rotterdam

Uit een landelijk rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg blijkt dat de inspecties overwegend positief zijn over de wijze waarop de Nederlandse politie arrestanten verzorgt. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

'Wel zijn op enkele terreinen verbeteringen mogelijk', aldus de politie. De politie voldoet aan de geldende richtlijnen en onderkent het belang van goede arrestantenzorg. Zij investeerde de afgelopen jaren in de verdere professionalisering van deze politietaak. 

Risico's

De inspecties signaleren wel bepaalde risico’s. Daarbij gaat het om de veiligheid, de informatiehuishouding, de opleiding en training van het personeel en het verlenen van medische zorg aan arrestanten.

Registratie

De drie inspecties adviseren onder meer om bij de aanschaf van nieuwe voertuigen te zorgen voor een goede afscheiding. Ook is het volgens hun rapport noodzakelijk om arrestanten na een aanhouding zowel mondeling als schriftelijk te informeren over hun rechten en de huisregels. 

Daarnaast pleiten zij voor een goede registratie van bijzonderheden. Volledige overdracht van medische informatie aan andere partijen in de strafrechtketen verdient eveneens aandacht. Daarbij is het belangrijk dat arrestantenverzorgers precies weten welke informatie zij wel en niet mogen overdragen.

Tevreden

De korpsleiding is tevreden met de bevindingen van de inspecties en het positieve beeld dat uit dit rapport naar voren komt. Bij het verlenen van zorg aan arrestantenzorg zijn volgens de korpsleiding inmiddels grote stappen voorwaarts gezet. 

Alle ophoudkamers en cellen in politiebureaus en cellencomplexen voldoen aan de (inter)nationale wetgeving en richtlijnen voor de inrichtingseisen. De korpsleiding geeft aan dat zij de risico’s die de inspecties signaleert ter harte neemt en betrekt bij de verdere verbetering van de arrestantenzorg in Nederland.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: