donderdag, 11. februari 2016 - 11:12 Update: 11-02-2016 11:17

'Zeven procent raadsleden stopt mogelijk vanwege agressie en bedreiging'

'Zeven procent raadsleden stopt mogelijk vanwege agressie en bedreiging'
Foto: Archief EHF
Den Haag

Zeven procent van de raadsleden overweegt te stoppen als raadslid als gevolg van de bejegening van bestuur en raad. Daarnaast twijfelt 12 procent van de raadsleden of zij beschikbaar zijn voor een nieuwe raadsperiode.

Dit  zijn de belangrijkste uitkomsten uit een onderzoek dat Overheid in Nederland in opdracht van Raadslid.Nu afgelopen week heeft gehouden onder alle raadsleden. 

Vluchtelingen

Aanleiding voor het onderzoek zijn de discussies in de afgelopen maanden over de opvang van vluchtelingen. Het onderzoek richtte zich op het veiligheidsgevoel van inwoners en raadsleden. De vragen uit  het Raadslid.Nu-onderzoek “Raadsleden over het veiligheidsgevoel van inwoners en raadsleden en opvang van vluchtelingen” zijn ingevuld door 2.593 raadsleden, dat is 31,1 procent van alle raadsleden.

Gezin vormt de grens

Raadsleden gaven in het onderzoek aan dat wanneer de bedreigingen invloed hebben op de prive-situatie een grens is bereikt. “Als er bedreigingen aan mijn adres komen, kan ik dat wel aan, maar als het ook invloed heeft op mijn thuissituatie (vrouw en kinderen) zal ik direct stoppen”. "Op het moment dat de situatie bedreigend wordt voor mijn gezin houdt het voor mij op”.

“Ik merk dat door de soms toch wat intimiderende bejegening van burgers ik mij niet helemaal vrij voel om alles te zeggen wat ik wil. Als het erger wordt, bijvoorbeeld door fysieke bedreiging, zal het voor mij zeker meewegen in mijn afweging om nog eens een termijn beschikbaar te zijn.” “Het lijkt soms dat men jegens politici niet de meest elementaire fatsoensnormen in acht hoeft te nemen en dat is voor mij niet acceptabel.”

Veiligheidsgevoel raadsleden

Zeven procent van de raadsleden heeft in de afgelopen maanden te maken gehad met een vorm van dreigende bejegening. Voor 47 procent gebeurde dat via social media, voor 40 procent gebeurde dat face-to-face en voor 36 procent via telefoon, mail of post. 

Twee derde van de raadsleden zegt bij deze vormen van bedreiging voldoende ondersteuning te krijgen; een zesde deel van de raadsleden (17 procent) vindt dat zij onvoldoende ondersteuning hebben gehad na bedreiging.

Onbekend maakt onbemind

Dat er voorzieningen zijn voor raadsleden waar zij een beroep op kunnen doen, is bij veel raadsleden onbekend. Achttien procent van de raadsleden weet niet dat zij dreigende bejegeningen en agressie kunnen melden bij de eigen griffier en/of aangifte via de burgemeester kunnen doen. Bijna de helft van de raadsleden weet ook niet dat zij voor meer informatie en het melden van agressie en gewelddadige bejegening terecht kan bij landelijke meldpunten als Vertrouwenslijn, Veilige Publieke Taak en de site van agressievrijwerken.

Overigens blijkt uit het onderzoek dat het overgrote deel (ruim 80 procent) van de raadsleden in zijn keuze voor een nieuwe periode als raadslid zich niet laat leiden door de onheuse bejegening en vormen van geweld en agressie.

Onveiliger gevoel inwoners

Een kwart van de raadsleden, zo blijkt uit het onderzoek, vindt dat de burgers in hun gemeente zich sinds afgelopen zomer onveiliger voelen. Een zesde deel van de raadsleden is er niet in geslaagd om dat gegroeide onveiligheidsgevoel van de inwoners bij de uiteindelijke keuzes voor de opvang van vluchtelingen te laten meewegen.

Categorie:
Provincie: