dinsdag, 23. februari 2016 - 11:06

'Monumentale stationskap Leeuwarden moet behouden blijven'

'Monumentale stationskap Leeuwarden moet behouden blijven'
Foto: Marco van der Leest
Leeuwarden

De historische perronoverkapping op het Leeuwarder station moet gespaard blijven, zo vinden de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, welstandscommissie Hûs en Hiem en de PvdA. Toch wil het college van burgemeester en wethouders aanpassing van dit monumentale erfgoed nader onderzoeken. Raadslid Richard Hoekstra stelt nu schriftelijke vragen om het tij te keren.

Wat is er aan de hand? Over enkele jaren gaat tussen Leeuwarden en Groningen een extra sneltrein rijden. Hiervoor zijn aanpassingen rond de perrons noodzakelijk. Zo zou perron 5b/8 vijf meter doorgetrokken moeten worden tot onder de monumentale kap. Zonde voor dit stuk culturele erfgoed, zo vindt Hoekstra. ‘Daarom dienden wij eerder al een amendement in om voor een alternatieve zuidelijke variant te kiezen, waardoor het monument behouden kan blijven. Een raadsmeerderheid verwierp dit voorstel.’

Monumentadvies: niet doen!

Afgelopen week bleek dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Hûs en Hiem (H&H) de inschatting van de PvdA delen. In een negatief pré-advies geven zij aan dat de monumentale perronkap en de bijbehorende wand uniek zijn en veel waarde hebben. Deze partijen zijn daarom geen voorstander van het voorliggende ontwerp. 

Het college wil nu toch de negatief beoordeelde voorkeursvariant nader laten onderbouwen en samen met twee andere varianten, waarbij de monumentale kap blijft behouden, voorleggen aan de raad. Opmerkelijk, vindt Hoekstra. ‘Er liggen immers al twee adviezen die beide tot dezelfde conclusie leiden: niet doen! Nadere onderbouwing is wat ons betreft dus niet nodig. Als het college dit toch wil, dan moeten de andere twee varianten op hetzelfde niveau worden uitgewerkt, zodat we, vergezeld van het advies van RCE en H&H, een goede afweging kunnen maken.’ 

Investeren in erfgoed

De PvdA en de gemeenteraad investeren veel in behoud en verbetering van de mooie Leeuwarder binnenstad. Onze gemeente telt verschillende regelingen die het historische karakter van het centrum stimuleren. Tegelijk pakken we sleets geworden gebieden aan, zoals het Zaailand en Ruiterskwartier. Binnenkort start een grote herinrichting van het gebied tussen station en binnenstad, waardoor het monumentale stationsgebouw, liefst met ongeschonden perronoverkapping, beter zichtbaar wordt. 

Categorie:
Provincie: