donderdag, 25. februari 2016 - 19:14 Update: 25-02-2016 19:20

FNV Zorg & Welzijn: thuiszorgmedewerkers TSN plannen nieuwe acties na gesloten deur gemeente Groningen

FNV Zorg & Welzijn: thuiszorgmedewerkers TSN plannen nieuwe acties na gesloten deur gemeente Groningen
Foto: TSN Thuiszorg
Groningen

Thuiszorgmedewerkers van het bijna failliete TSN plannen nieuwe acties nadat de gemeente Groningen ze weer in de kou heeft laten staan.

De gemeente heeft vandaag ruim 100 thuiszorgmedewerkers georganiseerd in de FNV de toegang tot het stadhuis en gemeentekantoor ontzegd. Zij waren vanmiddag richting het stadhuis getrokken omdat ze willen dat er een goede oplossing komt voor het bijna failliete TSN. De thuiszorgmedewerkers willen dat de gemeente kiest voor goede thuiszorg met behoud van arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers en dat cliënten hun vaste en vertrouwde thuiszorgmedewerker behouden.

Thuiszorgmedewerker Aafke snapt niks van de opstelling van de gemeente. “We gingen naar het stadhuis om duidelijkheid te vragen. Ze wilden niet eens luisteren naar ons en we stonden letterlijk en figuurlijk voor een gesloten deur. We willen inspraak over de oplossing, want mijn collega’s en onze cliënten zitten al lang genoeg in onzekerheid.”

Door het dreigende faillissement van TSN Thuiszorg verliezen de thuiszorgmedewerkers hun baan en de cliënten hun vaste en vertrouwde hulp. Wethouder Ton Schroor wil geen duidelijkheid geven over de toekomst van de thuiszorg in Groningen. Thuiszorgmedewerker Ida is verbolgen over de opstelling van de gemeente. “We staan op het punt om onze baan te verliezen. Dit terwijl de zorg nodig blijft, het geld er ligt en er een plan van Buurtzorg is om het personeel en cliënten over te nemen. De gemeente hoeft alleen maar voor de oplossing te kiezen.” De thuiszorgmedewerkers laten het hier niet bij zitten en gaan volgende week opnieuw actie voeren.

TSN gaat failliet onder andere doordat veel gemeenten te lage tarieven hanteren. Thuiszorgmedewerkers georganiseerd in de FNV voeren in het hele land actie voor goede thuiszorg. Zo bezetten thuiszorgmedewerkers afgelopen week de gemeentehuizen van Apeldoorn, Hollands Kroon en Bronckhorst. Buurtzorg heeft aangeboden om een groot deel van TSN Thuiszorg over te nemen met behoud van arbeidsvoorwaarden en het in stand houden van de koppeltjes cliënt-thuiszorgmedewerker. Dankzij de acties in Hollands Kroon en Bronckhorst hebben die gemeenten inmiddels aangeven dat ze kiezen voor een aanbieder waarbij de thuiszorgmedewerkers hun arbeidsvoorwaarden behouden en de cliënten hun vaste thuiszorgmedewerker behouden.

Categorie:
Provincie: