dinsdag, 1. maart 2016 - 15:14 Update: 01-03-2016 19:02

Nederlands paspoort kwijt na terreurtraining

Ruimere mogelijkheden ontneming Nederlanderschap
Foto: SXC
Den Haag

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) dat mogelijk maakt in meer gevallen het Nederlanderschap in te trekken bij terroristische misdrijven.

Dit gebeurt straks ook na een voorafgaande strafrechtelijke veroordeling voor het geven of volgen van terroristische training. Eerder was dit al mogelijk bij andere terroristische misdrijven. De nieuwe regeling treedt nog voor 1 april in werking.

Terreur

Hiermee wordt nog eens tot uitdrukking gebracht dat het Nederlanderschap niet op enigerlei wijze faciliterend mag zijn om in den vreemde terroristische misdrijven te plegen of personen voor te bereiden op het plegen van terroristische misdrijven. Wie zich op deze wijze tegen de Nederlandse staat keert, verliest zijn aanspraak op het Nederlanderschap. 

Het besluit tot intrekking van het Nederlanderschap is voorbehouden aan de minister van Veiligheid en Justitie en is een bestuurlijke maatregel die volgt op een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling. Intrekking zal altijd worden getoetst op proportionaliteit, conform Europese jurisprudentie en mag niet leiden tot staatloosheid. Tegen de beslissing om het Nederlanderschap te ontnemen is bezwaar en daarna beroep bij de rechter mogelijk.

Categorie:
Provincie: