dinsdag, 8. maart 2016 - 18:35 Update: 08-03-2016 21:17

Rechter noemt besluit Oldenzaal voor 5 stembureaus 'redelijk'

Niet meer dan 5 stembureaus voor Oldenzaal
Foto: Archief EHF
Oldenzaal

Oldenzaal houdt de oorspronkelijk door de gemeenten aangekondigde 5 stembureaus voor het raadgevend referendum over de goedkeuring van het Associatieverdrag tussen de EU en de Oekraïne op 6 april.

Geen 17 stembureaus

De rechtbank Overijssel oordeelt dat de gemeente dat besluit in redelijkheid heeft genomen. Stichting GeenPeil en een inwoner van Oldenzaal waren het niet eens met het besluit van de gemeente en stapten naar de rechter. Zij eisten dat er 17 stembureaus moesten komen, net zoveel als bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Bij het aanwijzen van het aantal stembureaus heeft een gemeente een grote mate van beoordelingsvrijheid. De wet bepaalt alleen dat er één of meerdere bureaus moeten zijn. De voorzieningenrechter mag in dit geval alleen toetsen of de gemeente Oldenzaal in redelijkheid kon beslissen tot het instellen van 5 stembureaus.

Niet onredelijk

De voorzieningenrechter overweegt dat GeenPeil onvoldoende heeft weerlegd dat de stemprocedure simpeler verloopt dan bij bijvoorbeeld de Tweede Kamer- of gemeenteraadverkiezingen. Volgens Oldenzaal is het stemmen voor 'Ja' of 'Nee' sneller en eenvoudiger en gaat ook het tellen nadien stukken sneller. 

De rechter oordeelt dat het niet onredelijk is als Oldenzaal daarom overweegt minder stembureaus in te stellen, waarbij zij zeggen ook te moeten letten op de kosten en hun budget.

Opkomstpercentage

Ook de stelling dat op grond van een peiling van Eenvandaag er meer gestemd gaat worden dan Oldenzaal denkt, volgt de voorzieningenrechter niet. Oldenzaal verwacht een lager opkomstpercentage dan bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer of de gemeenteraad. 

GeenPeil wijst op het percentage van EenVandaag: een opkomst van 53%. Maar in het bedoelde onderzoek wordt ook benadrukt dat de leden van het opiniepanel van EenVandaag politiek actiever zijn dan gemiddeld. De betreffende onderzoeker verwacht dat de grens van 30% gehaald kan worden. Daarmee weerlegt GeenPeil de verwachting van Oldenzaal niet.

Bereikbaarheid

De rechter oordeelt dat Oldenzaal rekening heeft gehouden met de belangen van ouderen, gehandicapten en mensen die slecht ter been zijn. Onweersproken is dat alle ingestelde stembureaus voor hen bereikbaar zijn. Voor wie niet kan stemmen is het mogelijk om dat bij volmacht te doen. Deze mensen worden niet onevenredig hard in hun stemrecht getroffen.

Verzoeken inwoner afgewezen

Het verzoek van de inwoner van Oldenzaal wordt ook afgewezen. Hij heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij met zijn lichamelijke beperkingen belanghebbende is. Hij onderscheidt zich daarmee namelijk niet van anderen met of zonder een lichamelijke beperking. In zijn geval is het stembureau zelfs dichterbij dan bij de vorige verkiezingen.

Categorie:
Provincie: