maandag, 4. april 2016 - 8:37 Update: 04-04-2016 14:28

Grote landelijke anti-drugsactie in Zuid-Nederland

Grote drugsactie Zuid-Nederland
Foto: Politie
Grote drugsactie Zuid-Nederland
Foto: Archief FBF
Eindhoven

Politie en Openbaar Ministerie houden vandaag een grote gecoördineerde actie tegen de georganiseerde drugscriminaliteit in Zuid-Nederland. Tijdens deze actie, Operatie Trefpunt, worden sinds vanmorgen vroeg ruim honderd panden doorzocht en tientallen aanhoudingen verricht.

12.45 uur

Op industrieterrein Spaanse Polder in Rotterdam is een amfetaminelab ontmanteld. Er stonden onder meer vaten met 4000 liter chemicaliën, waarmee BMK kan worden gemaakt, een grondstof voor amfetamine. Ook trof de politie een laboratorium in aanbouw aan.

In Eindhoven, aan de Versantfoortstraat, is ook een drugslab opgerold. Hier trof de politie 75 vaten olie en 5 tonnen met aceton aan. Deze grondstoffen worden gebruikt voor de productie van synthetische drugs. De vaten worden afgevoerd.

9.30 uur

Aan de Broekweg in Waalre zijn verschillende wapens gevonden, waaronder automatische vuurwapens. In Eindhoven is een drugslab achter een woonhuis aangetroffen. Verspreid over drie garageboxen werd MDMA geproduceerd.

8.30 uur

Bij de doorzoeking van een woning in de Appelbloesemstraat in Eindhoven heeft de politie een hennepplantage aangetroffen. De gehele tussenwoning van twee verdiepingen stond vol met wietplanten. Er was niemand aanwezig. Inmiddels zijn 51 aanhoudingen verricht, waarvan 47 gepland. Onder hen drie hoofdverdachten, van wie er één in Tsjechië werd gearresteerd.

7.40 uur

Bij een inval in een woning in Eindhoven is de bewoner aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen. In een garagebox trof de politie een Harley Davidson-motorfiets van de verdachte aan. Deze is in beslag genomen. Inmiddels zijn 39 personen aangehouden tijdens Operatie Trefpunt.

6.00 uur

De actie komt voort uit een groot onderzoek, Explorer, naar een ontmoetingsplek voor criminelen in Best (Oost-Brabant). Onder de dekmantel van een party-verhuurbedrijf  verzamelden zich hier tientallen verdachten. Ze maakten afspraken over de handel in en productie van synthetische drugs. Deze ontmoetingsplek is geobserveerd en afgeluisterd door de politie. Dit leverde dermate veel informatie op dat hier zo’n vijftig deelonderzoeken uit voortvloeiden.

Vandaag ‘klappen’ deze onderzoeken. Circa 1500 politiemensen en OM-medewerkers zijn betrokken bij het doorzoeken van honderd woningen en bedrijfspanden. Er moet daarbij gedacht worden aan een heel bont gezelschap: van rechercheurs, officieren en perswoordvoerders tot hondenbegeleiders, beleidsmedewerkers en medewerkers van de catering. 

Meer aanhoudingen

Politie en OM zagen de afgelopen jaren in totaal ruim 700 mensen de ontmoetingsplek bezoeken. Deze zullen allemaal onder de loep worden genomen. Uit nader en lopend onderzoek zal blijken of, en zo ja in welke mate, deze bezoekers zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten en wat een passende reactie zal zijn. De verwachting is dat na deze actiedag nog meer aanhoudingen zullen volgen.

Sinds politie en OM de ontmoetingsplek in Best observeerden, zijn al tientallen onderzoeken en interventies gepleegd. Met de vergaarde informatie konden onderzoeken worden opgestart en daardoor werden onder andere verdachten aangehouden, partijen drugs onderschept, drugslabs en hennepkwekerijen opgerold en wapenvondsten gedaan. Met deze actiedag verzamelen politie en OM informatie en verwachten ze inzicht te krijgen in verschillende criminele netwerken in het zuiden van Nederland.

Intensivering Zuid

Operatie Trefpunt valt binnen de ruim een jaar geleden gestarte geïntensiveerde aanpak van drugscriminaliteit in de drie zuidelijke provincies, Brabant, Zeeland en Limburg. Deze aanpak, ‘Intensivering Zuid’, heeft tot doel als één daadkrachtige integrale overheid (OM, politie, openbaar bestuur, Belastingdienst, FIOD, Douane, Koninklijke Marechaussee, de Regionale Informatie en Expertisecentra en de Taskforce Brabant-Zeeland) criminele netwerken te verstoren en de productie van hennep en synthetische drugs substantieel terug te dringen.

Zo wordt dumping van drugsafval in het milieu teruggebracht. Deze vormen van ondermijnende criminaliteit zijn zeer lucratief. Bovendien is geld macht, waardoor er ook kans bestaat op een ongewenste vermenging tussen de boven- en onderwereld.

Korte klap

De aanpak kenmerkt zich door zogenoemde korte klaponderzoeken met een korte looptijd tot drie maanden. Het gaat om korte, kordate interventies waarbij politie en OM zoveel mogelijk kansen proberen te verzilveren. Er wordt bovendien intensief samengewerkt met België, onder meer om verplaatsingseffecten over de landsgrenzen heen zoveel mogelijk tegen te gaan.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):