dinsdag, 5. april 2016 - 15:55

OM vordert in hoger beroep ontneming van miljoenen van veroordeelden Klimopzaak

OM vordert in hoger beroep ontneming van miljoenen van veroordeelden Klimopzaak
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Amsterdam

De advocaat-generaal in Amsterdam heeft in hoger beroep gevorderd dat van verdachte O.L. een bedrag van ruim € 6.715.000 wordt afgepakt. In de zaak tegen verdachte J.K. heeft de advocaat-generaal ontneming van een bedrag van ruim € 963.000 gevorderd. Beide verdachten zijn in de grootschalige vastgoedfraudezaak Klimop in hoger beroep veroordeeld.

In de strafzaak legde het hof conform de eis van het Openbaar Ministerie vijf jaar cel op aan verdachte O.L. voor diverse feiten. Hij gold als onderdeel van het driemanschap dat leiding gaf aan de criminele organisatie. Verdachte K. is in hoger beroep veroordeeld tot 16 maanden cel, voor valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie. In beide zaken stelden de verdachten beroep in cassatie in. Die procedures lopen nog.

De rechtbank legde aan L. een ontnemingsmaatregel op van ruim € 6.715.000, aan K. een maatregel van ruim € 780.000. Beiden stelden hoger beroep in.

In de zaak tegen L. vroeg de advocaat-generaal in hoger beroep bevestiging van het vonnis van de rechtbank. In de zaak tegen K. is de advocaat-generaal van mening dat een hoger te ontnemen bedrag moet worden opgelegd dan de rechtbank heeft gedaan. Dit is gelegen in het feit dat de advocaat-generaal vindt dat de rechtbank ten onrechte een bepaalde kostenaftrek heeft toegepast.

Maandag jl. vorderde de advocaat-generaal dat van de veroordeelde notaris K. een bedrag van ruim € 600.000 moet worden afgepakt.

Onderzoek Klimop

Het Klimop-onderzoek draaide om een groot aantal verdachten dat betrokken was bij de ontwikkeling van grote vastgoedprojecten en daarbij fraudeerden door rekeningen op te hogen of door rekeningen te versturen waar geen diensten voor geleverd werden. Het geld kwam via tussenschakels terecht bij een netwerk van verdachten. Daarnaast werden er pakketten onroerend goed verhandeld voor een bepaalde prijs, wetende dat dit pakket veel meer op zou brengen en waarbij die meeropbrengst via een tevoren afgesproken verdeelsleutel onder de verdachten verdeeld werd. 

Categorie:
Provincie: