donderdag, 7. april 2016 - 17:51 Update: 07-04-2016 22:43

Gevangenisstraffen van 3,5 jaar voor grote fraude in kinderopvang

OM eist celstraf voor grote fraude in kinderopvang
Foto: Archief EHF
Cappelle aan den IJssel

Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de Rechtbank Amsterdam gevangenisstraffen tot 42 maanden geëist voor fraude met kinderopvangtoeslag (KOT), tegen de twee feitelijk leidinggevenden van een kinderopvanginstelling uit de gemeente Capelle a/d IJssel.

“Gratis kinderopvang bood de kinderopvanginstelling aan voor de minder draagkrachtigen. Als iets gratis is, vraag je geen geld. Tenminste, dat zou je denken. Maar toch moesten de ouders voor 164 uur per maand kinderopvangtoeslag aanvragen en dit hele toeslag bedrag doorbetalen aan de kinderopvanginstelling om de zogenaamd gratis opvang te krijgen. En daaraan hebben de eigenaren goed verdiend. In de tijden dat de ene na de andere kinderopvang failliet ging had De Parel een brutowinst van 50% van de omzet die geheel bestond uit uitbetaalde toeslagen. Dat deze winstmarge zo hoog was, kwam omdat de ouders kinderopvangtoeslag moesten aanvragen voor 164 uur per maand, terwijl in werkelijkheid vaak minder uren kinderopvang werden afgenomen.”, aldus de officier van justitie.

De kinderopvanginstelling heeft volgens de officier in totaal ruim 4 miljoen euro aan kinderopvangtoeslagen geïncasseerd. “Direct op de bankrekening van de instelling of via de ouders. Aan de ouders is nooit gefactureerd of er werden facturen verstrekt, maar die werden niet in de administratie verwerkt. Ten behoeve van de controle door de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst zijn er wel jaaropgaven verstrekt aan ouders maar die klopten meestal niet. Ook op basis van plaatsingsovereenkomsten of presentielijsten kan niet worden vastgesteld welk kind wanneer opvang had genoten. Deze waren onvolledig.”, aldus de officier.

Feiten

Beide verdachten wordt het opzettelijk valselijk opmaken van de administratie en gewoontewitwassen verweten. Volgens de officier hebben de verdachten vanaf de start van hun onderneming opzettelijk vraagouders ten onrechte kinderopvangtoeslag laten aanvragen, wetende dat er voor de vraagouders geen recht was op kinderopvangtoeslag bij kosteloze kinderopvang. De kinderopvangtoeslag die zij hebben ontvangen op de bankrekeningen van de kinderopvanginstelling, zijn grotendeels overgeboekt naar hun eigen bankrekeningen. Van al deze bankrekeningen zijn boodschappen betaald, hypotheken afgelost, een effectenrekening geopend en familieleden onderhouden.

Strafeis

“De gevolgen van deze strafzaak zijn  verwoord in het dossier in een groot aantal aangiften van vraagouders. In die aangiften beschrijven de ouders wat nu de gevolgen zijn van de ‘gratis’ kinderopvang. En dat is niet niks. Armoede als gevolg van de terugvordering en stopzetting van andere toeslagen. Armoede waar kinderen bij zijn betrokken. Maar ook verdriet , boosheid en  je miskent voelen omdat je dacht dat het goed was terwijl dat in werkelijkheid niet zo was en de vraagouders dat zelf ook wel wisten. Maar nu moeten de toeslagen door de ouders worden terugbetaald. Dat is een hard gelag voor de ouders. De ouders zullen verder niet strafrechtelijk worden vervolgd voor het ten onrechte aanvragen en ontvangen van kinderopvangtoeslag. Dit terwijl de verdachten hun handen in onschuld wassen en zich nergens verantwoordelijk voor voelen. Met dat gedrag en die houding houd ik rekening in mijn strafeis.“, aldus de officier.

“De Staat heeft met behulp van de dienst Toeslagen in de periode 2007 tot en met 2013 ruim 4 miljoen euro aan kinderopvangtoeslagen betaald aan de kinderopvanginstelling. Direct op de bankrekening van de instelling of via de ouders. De verdachten hebben hiervan twee miljoen euro gekregen op hun bankrekeningen. De Staat is door hun handelen aanzienlijk benadeeld. En niet alleen De Staat maar wij allemaal. Want het is geld dat door ons allemaal is betaald om uit te geven ten behoeve van allemaal op de wijze zoals door de wet is voorgeschreven.”. Tegen de man eiste de officier 42 maanden gevangenisstraf. Tegen de vrouw 38 maanden.

Categorie:
Provincie: