maandag, 11. april 2016 - 9:07 Update: 11-04-2016 9:08

Week van de Veilige Publieke Taak

Week van de Veilige Publieke Taak
Foto: fbf
Den Haag

In de week van 11 t/m 15 april 2016 organiseert het Openbaar Ministerie de Week van de Veilige Publieke Taak. Personen met een publieke taak moeten ongestoord hun werk kunnen uitvoeren. Helaas gebeurt het regelmatig dat medewerkers van zorg-, welzijn- en onderwijsinstellingen, openbaar vervoer, politie en gemeente geconfronteerd worden met agressie en geweld. Het OM komt op voor deze mensen als ze slachtoffer worden tijdens de uitoefening van hun werk.

Landelijke afspraken

Het OM treedt consequent en daadkrachtig op tegen verdachten van geweld tegen werknemers met een publieke taak. Hierover hebben politie en OM landelijk een aantal afspraken gemaakt waarmee geweld en agressie tegen ambtenaren met een publieke taak op eenduidige, effectieve en snelle wijze kan worden aangepakt. Hierbij wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd. Zo zal de officier van justitie bij geweld tegen personen met een publieke taak de verdachte in beginsel ter verantwoording roepen voor de rechter, wordt de schade zoveel mogelijk verhaald op de dader en worden slachtoffers optimaal geïnformeerd.

Verhoging strafeis

Ook verhoogt het OM de strafeis bij geweld tegen publieke dienstverleners en andere beroepsbeoefenaars. Een strafeis komt tot stand door weging van de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd, en de persoon van de verdachte. Als een slachtoffer bij de uitoefening van zijn beroep te maken krijgt met agressie en geweld, wordt de ernst van het feit als 200% zwaarder beoordeeld. De officier weegt daarnaast ook de overige omstandigheden van het delict en de verdachte.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: