woensdag, 4. mei 2016 - 13:18 Update: 04-05-2016 19:22

Plasterk moet beter argument komen om tapstatistieken AIVD geheim te houden

Plasterk moet van RvS nieuw besluit nemen over openbaar maken taps AIVD
Foto: RVD
Den Haag

De Raad van State (RvS) heeft woensdag het hoger beroep, dat de stichting Stichting Bits of Freedom had ingesteld tegen uitspraak van 4 juni 2015 waarin de rechtbank het door Bits of Freedom ingestelde beroep ongegrond heeft verklaard, gegrond verklaard.

Het hoger beroep gaat over het besluit van minister Plasterk om tapstatistieken over de periode 2001 tot en met 2013 niet beschikbaar te stellen. In de uitspraak van 4 juni 2015 van de rechtbank had deze de minister nog in het gelijk gesteld om de tapstatistieken niet openbaar te maken. 

Bij het besluit van 3 december 2014 heeft de minister de tapstatistieken verstrekt over de periode 1991 tot en met 2001 en de jaren 1984, 1985 en 1986. De tapstatistieken over de periode 1971 tot en met 1983 en de jaren 1987 tot en met 1990 zijn niet beschikbaar. 

Wat betreft de tapstatistieken over de periode 2001 tot en met 2013 heeft de minister zich op het standpunt gesteld dat deze niet kunnen worden verstrekt op grond van artikel 55, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wiv. 

Inzicht in werkwijze AIVD

Hij heeft hieraan ten grondslag gelegd dat het openbaar maken van het aantal taps door de AIVD over een langere periode inzicht biedt in de modus operandi van de AIVD. Dat geldt des te meer indien dergelijke gegevens ook in de toekomst van jaar tot jaar beschikbaar zouden komen. 

Als deze gegevens worden afgezet tegen de bekende dreigingen en ontwikkelingen en technologische ontwikkelingen, kan door middel van deductie inzicht worden verkregen in de aard en omvang van specifieke werkwijzen van de AIVD. 

Het kan duidelijkheid verschaffen over de capaciteiten van de AIVD en waarop de focus van de AIVD ligt. Daarnaast kan het inzicht geven in de slagkracht van de AIVD, waarop personen en gegevens die de aandacht van de dienst hebben kunnen inspelen, aldus het besluit.

Nieuw besluit nemen

De minister moet nu dus met inachtneming van deze uitspraak van RvS een nieuw besluit op het door Bits of Freedom ingediende verzoek nemen. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):